Årets städdagar

Årets städdagar är den 11 april, 12 juni, 28 augusti och 17 oktober. Städdagarna börjar som vanligt 10.00 och pågår till 12.30. Avprickning sker 09.45.

I anslutning till städdagen den 11 april sätts vattnet på igen och stängs av den 17 oktober. 

Vi hoppas kunna servera vår traditionsenliga ärtsoppa (med och utan fläsk) den 11 april.

Som kolonist ska du delta i två av dessa städdagar (vilka är valfritt). Att missa kostar 500:- per gång. Alla födda 1946 eller tidigare är befriade från städplikt, men om ni har en medodlare som är yngre ska denna delta. Det är också fullt möjligt att leja någon vän eller släkting för att göra lottens ”städinsats”. Anmäl lottnummer vid avprickningen.

Styrelsen

 

 

 

Du som av något skäl önskar bli befriad från städplikt och är under 75 år, skall anmäla detta och ange orsak till

kassa@soderbrunn.se eller 070 585 22 83 i god tid före sista städdag, då fakturorna går ut för uteblivna städdagar. Det räcker inte att muntligt säga detta till någon i styrelsen.

Vid kontakt med styrelsen ange alltid lottnummer.

Adressändringar, även e-post, skickas till medlem@soderbrunn.se.