Nytt från Söderbrunn
 Höststäddag den 18 oktober!

Den 18 oktober är det dags igen för höststäddag. Som vanligt pågår städningen mellan kl 10-12.30. Avprickningen vid Kärnhuset kl 9.45.

På höststäddagen rensar vi ut de stolar med blå klädsel som stod i det gamla klubbhuset. Är någon intresserad – det är cirka 10 stycken – så går det bra att hämta dem då. Annars kastas dem.


Frisk luft och egenodlade grönsaker

I Koloniträdgården 2/2015 påbörjades en spännande serie artiklar om koloniträdgårdens historia med en artikel av trädgårdsantikvarien Maria Flinck. I nr 3/2015 berättar André Strömqvist om kolonistugans historia. Många kolonistugor som byggdes i början av 1900-talet byggdes av spillvirke, bl a från de stora trälådor som de amterikanska bilarna fraktades i. Anna Lindhagen menade att koloniträdgården skulle ordnas som ett lanthem i minityr med en gång som leder upp till en riktig liten stuga med en liten plan framför.


Den 23 augusti fyllde Söderbrunn 110 år!

Många gick omkring med blomsterkransar på huvudet i den grönskande idyllen när Stockholms äldsta koloniförening Söderbrunn vid Björnnäsvägen på norra Djurgården intill Albano firade sitt 110-årsjubileum på söndagen med visning av det paradisiska området, körsång, kaffekalas, tipspromenader och med invigning av sin nybyggda föreningsgård. Åldermannan Rolf Rudin, kolonist i tredje generationen, har en av de 207 odlingslotterna. Han klippte bandet, och ”Kärnhuset, den nya föreningsgården var invigd. Läs Lars Epsteins reportage i dn.se!


I bildalbumet finns mängder av fina bilder från jubileet. Fotografer är Lotta Sandström, Ann-Christin Biel, Ami Lindkvist och Eleanore Svanerud.


Bygghetsen hotar Stockholms gröna lunga
Läs Lars Rings kåseri om Nationalstadsparken i SvD!

Gammal hemsida?
Det händer ofta att läsarna har gamla versioner av hemsidan lagrade och därför missar aktuell information. Hemsidan uppdateras ofta, så kontrollera gärna längst ner på förstasidan vad det står för månad och år där. Du kan ha en gammal version lagrad i din webbläsare eller också så får du upp gamla sidor när du googlar. Skriv i stället in www.soderbrunn.se längst upp i webbläsaren så får du den senaste versionen.
 
Sommarmötet

Den 11 juni hade koloniföreningen sitt årliga sommarmöte i strålande sommarväder. Förutom de stadgeenliga punkterna var det information om jubileumsdagen den 23 augusti. Karin Garmer håller ihop planeringen och tar gärna emot fler förslag på aktiviteter.
Jan Johansson från Akademiska Hus informerade om byggplanerna för Albano.  Det är ett stort projekt som har dragit ut på tiden på grund av överklaganden, men nu finns det en tidsplan för bygget. Byggnaderna kommer att ha relativt låg höjd och taken ska ha växter så att de smälter in i miljön. Innan man sätter igång ska Banverket arbeta med bullerskydd. Skanskas kross kommer att upphöra efter sommaren.
Övriga frågor gällde bland annat bokning av föreningshuset och resterande byggarbeten i området.


Städdagen

På den extra städdagen var det mycket som blev gjort. Bland annat förbereddes bygget av trädäcket vid föreningshuset.Nybyggen på gång

Nu finns snart de båda små dassen på plats på C-området.
Valborg i Söderbrunn – men utan brasa

Rekordmånga kolonister med anhöriga och vänner kom till Söderbrunn och firade Valborg. Söderbrunns Sångfåglar underhöll och lyckades överrösta den starka blåsten med sin vackra körsång och en egen sång. För första gången kunde vi ha stor glädje av det nya föreningshuset eftersom kvällen var kylig och blåsten gjorde att det inte blev någon värmande brasa.


Änglamark à la Söderbrunn 2015
Kalla den odlingslotten eller brukarjorden om du vill marken vi odlar med glädje och möda.

Djurgårdens grönska oss fröjdar på nytt vart år blommande kullar och spirande gröda.


Låt sippor frodas i Lill-Jans i år igen

spridas som snö över stockar och stenar.


Låt nässlor stickas, låt fåglar få hitta hem

låt bina surra på fruktträdens grenar.


Skogssnigel, liljebagge, rådjur och vattensork

ska de få leva fast de äter vår föda?


Vilka får finnas och vilka ska motas bort

vad är ett ogräs och vem ska vi döda?


Kalla den odlingslotten eller brukarjorden om du vill, marken vi odlar med glädje och möda.

Stort är vårt område, nog ska det kunna räcka till mänskor och djur och vår spirande gröda!


Text Bisse Rosander, musik Evert Taube


Bokning av föreningshuset

Du som är medlem kan få låna föreningshuset för mindre fester. Men tänk på att det varken finns vatten och avlopp eller köksutrusning i någon större utsträckning. Om du är intresserad av att låna huset, hör av dig till bokning@soderbrunn.se


Söderbrunn har en egen blogg

Koloniföreningen Söderbrunns blogg är en öppen blogg som i första hand är till för att vi som medlemmar ska kunna kommunicera med varandra om våra odlingar, ge varandra tips, byta perenner/fröer och göra förfrågningar mm. Vi har därför en medlemsinloggning om man vill göra kommentarer och inlägg. Adressen är

bloggen.soderbrunn.se


Användarnamn och lösenord har skickats ut i ett mail till medlemmarna.


Grönsaker i Pod-radion

Söderbrunnskolonisten Elin Unnes berättar om att odla grönsaker i SR-Podcasten Grönsakslandet.


Klubbhusbygget
Titta på Rolf Rudins bilder från bygget!

I rök och damm!

Flera kolonister lever i sedan en tid tillbaka i rök och damm från krossen vid Albano. De som passerar på vägen har problem och det ständiga bullret är besvärande. En av de kolonister som har sin lott närmast krossen, Marianne Carlberg, har tagit tag i problemet och haft samtal och kontakter både med Skanska, som driver anläggningen, och med miljöförvaltningen. Enligt Skanska ska krossen avvecklas i mars 2015 då bygget av studentbostäder skall påbörjas.

Tyvärr finns inte koloniområdet med i de underlag som har tagits fram inför anläggningen av krossen, men uppmaningen från miljöförvaltningen är att vi ska reagera när dammet skapar olägenhet för oss. Marianne uppmanar också de kolonister som märker att det är särskilt mycket damm att de antecknar tidpunkt. För Skanska gäller det att se över sina rutiner och och att installera fler sprinkleranläggningar inom området.

I B-områdets bod finns det en pärm med mer information i ärendet. Där kan du också lämna synpunkter och frågor. 

Det är bekvämt att slänga sopor

i våra sopkärl vid grindarna! Men hur bekväm som helst kan man inte vara när man slänger gammalt skräp från sin lott! Målarfärg, kemikalier, plåt, glas och annat icke-brännbart hör absolut inte hemma där – utan det ska du själv lämna på en återvinningsstation.

Spaljé, drivbänk eller bod på lotten?

Innan du börjar bygga, ta kontakt med styrelsens byggansvarige Rolf Rudin, e-post: bygga@soderbrunn.se                                                                                                            

Grillning och tändvätska

Koloniföreningen rekommenderar att ersätta tändvätska vid grillning med lågaromatisk rapsolje- eller paraffinoljebaserd tändvätska. Läs mer!


Vad händer runt Brunnsviken?

Haga-Brunnsvikens Vänner arbetar för att göra de värden som finns i området runt Brunnsviken mer kända för allmänheten och för att utveckla området som en levande natur- och rekreationsmiljö. Föreningen arrangerar föredrag, studiebesök och vandringar med anknytning till området. Att bli medlem i föreningen kostar 150 kr. Läs mer!


Tips om kompostering

Bli självförsörjande på den näring som dina växter behöver. Läs här!
© Koloniföreningen Söderbrunn

© Foton: Birgitta Modigh


Senast uppdaterad november 2015