Att bli kolonist

 

Hur blir man kolonist? 
Kom till koloniföreningens nästa
informationsmöte  lördagen den 19   oktober 2019 kl 10.00- ca 11.00
Ingen förhandsanmälan behövs. 
Mötet är i vår föreningslokal Kärnhuset, Björnnäsvägen 39.
Följ gången från grinden till flaggstången så ser man Kärnhuset.
Vi berättar om hur det är att vara kolonist i vår förening Söderbrunn och gör en rundvandring på området.

Måste jag komma till informationsmötet? Kan jag inte bara anmäla mig?
Vi vill vara säkra på att alla som köar för en lott på Söderbrunn känner till förutsättningarna som gäller för just vår koloniförening. Därför tar vi inte emot anmälningar annat än i samband med informationsmöte.

Vad är Intresselistan?
Intresselistan är ingen strikt kölista. Föreningen har rätt att prioritera bland de sökande. Intresseavgiften är 200 kr per kalenderår. Om du tex anmäler dig till intresselistan i oktober i samband med informationsmötet, så blir du inte debiterad köavgiften förrän i februari.  Fakturering sker från och med andra året.
Kontakt och frågor: intresselista@soderbrunn.se

Är det långa väntetider?
För närvarande är det cirka 60 personer på intresselistan. Tyvärr kan vi inte ange någon väntetid för de som står på intresselistan, eftersom det beror på hur många som säger upp sina lotter eller lämnar kön.

Vad kostar det att skaffa en kolonilott?
Inträdesavgiften är 1000 kr. Den årliga medlemsavgiften per lott är  1400 kr. Den årliga arrendeavgiften är 500 kr – 1 900 kr beroende på lottens storlek. Första året som medlem med egen lott är ett provår, därefter beslutas om fortsatt medlemskap. Föreningar som tillhör FSSK tillämpar hembud. Detta innebär att den som har lotten hembjuder lotten till föreningen. Föreningen värderar och fastställer lottens värde. Detta värde inkluderar  bod, träd, buskar, perenner mm. Därefter överlåts lotten till någon som står på föreningens intresselista.
Läs gärna mer under ”Att vara kolonist i Söderbrunn”.

Du som redan står på Intresselistan
I februari varje år debiteras köavgiften. Senast den 31 mars ska du ha betalt din köavgift. Om du inte betalar i rätt tid, stryks du från intresselistan. Det är viktigt att du meddelar oss om du byter mailadress, så fakturan når dig. Anmäl adressändring till intresselista@soderbrunn.se.