Att bli kolonist

 

Hur blir man kolonist?
Under rådande pandemi är det inte lämpligt att vi samlas många personer i vårt föreningshus. Därför gör vi under 2021 ett undantag från det annars obligatoriska informationsmötet. Läs mer nedan om hur du går till väga, under Information till dig som vill köa för en kolonilott 2021. 

Vad är intresselistan?
Intresselistan är ingen strikt kölista. Föreningen har rätt att prioritera bland de sökande. Intresseavgiften är 200 kronor per kalenderår.

Är det långa väntetider?
För närvarande är det cirka 80 personer på intresselistan. Tyvärr kan vi inte ange någon väntetid för de som står på intresselistan eftersom det beror på hur många som säger upp sina lotter eller lämnar kön.

Vad kostar det att skaffa en kolonilott?
Inträdesavgiften är 1 000 kronor. Den årliga medlemsavgiften per lott är 1 400 kronor. Den årliga arrendeavgiften varierar mellan 500 – 1 900 kronor beroende på lottens storlek. Första året som medlem med egen lott är ett provår, därefter beslutas om fortsatt medlemskap. Föreningar som tillhör Stockholms Koloniträdgårdar tillämpar hembud. Detta innebär att den som har lotten hembjuder lotten till föreningen. Föreningen värderar och fastställer lottens värde. Detta värde inkluderar bod, träd, buskar, perenner med mera. Därefter överlåts lotten till någon som står på föreningens intresselista.

Du som redan står på Intresselistan
I februari varje år debiteras köavgiften. Senast den 31 mars ska du ha betalt din köavgift. Om du inte betalar i rätt tid, stryks du från intresselistan. Det är viktigt att du meddelar oss om du byter mailadress, så fakturan når dig. Anmäl adressändring till intresselista@soderbrunn.se.

Information till dig som vill köa för en kolonilott 2021
Koloniföreningen Söderbrunn är Stockholms äldsta, ännu aktiva, koloniträdgårdsförening. Det är är en ideell förening och för att bli medlem ska man vara bosatt i Storstockholm och inte redan ha en kolonilott. Föreningen disponerar ca 50 000 kvm på båda sidorna om Björnnäsvägen. Söderbrunn ligger i Nationalstadsparken och marken arrenderas av Kungliga Djurgårdens förvaltning. 

Söderbrunn har drygt 200 odlingslotter. De flesta lotterna har bodar på högst 6,4 kvm. För att bygga nytt eller riva måste man ansöka om bygg- respektive rivningslov. Det är inte tillåtet att övernatta i bodarna. Allt som finns på lotterna är medlemmens personliga egendom. Lotten ska skötas i enlighet med föreningens stadgar och ordningsregler.  

Föreningen har gemensamma grönytor, förrådsbodar och utedass. Vi har också ett gemensamt föreningshus, Kärnhuset, för möten, föreläsningar och kurser. Enskilda medlemmar kan låna Kärnhuset för privata tillställningar.

Området har sommarvatten (april-oktober). El finns endast i Kärnhuset.

Föreningen drivs med styrelse och arbetsgrupper. Alla medlemmar hjälps åt att sköta områdets gemensamma ytor, växter, byggnader och den närmaste omgivningen. Alla måste vara beredda att förutom att sköta sin egen lott också delta med sitt kunnande och sin tid i en arbetsgrupp. Att delta i städdagar, två gånger per år, är obligatoriskt.

All odling på vårt område ska gynna den biologiska mångfalden, därför använder vi inte konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel. Vi vattnar sparsamt och riktat för att inte slösa i onödan. Föreningen har nyligen blivit miljödiplomerad på grundnivå och fortsätter nu arbetet mot nya nivåer. Läs mer om föreningens miljöpolicy här. 

Vi har ett rikt djurliv; bland annat rådjur, hare, räv, sork, fåglar, insekter och inte minst daggmaskar – vi värnar dem alla även om vi tycker olika bra om dem . . . 

Nytt!
På  grund av pandemin tar vi endast emot anmälan per mejl den 14 – 20 mars 2021. 
Sätt in anmälningsavgiften 200 kronor på föreningens bankgiro 5694-9613. Skicka ett mejl där du bifogar en bild/skärmdump på din inbetalning till intresselista@soderbrunn.se. Observera att vi stänger kön efter den 20 mars.

Din anmälan ska innehålla:
Namn och födelseår
Gatu- och postadress
Telefonnummer
Mejladress
Yrke/sysselsättning
Odlarerfarenhet

Berätta kort om vad du kan bidra med i vår förening och om du har någon speciell kompetens.

Under det första kvartalet kommande år kommer du att faktureras köavgiften per mejl. Om vi inte erhåller köavgiften i tid, stryks du från kön. Tänk på att meddela oss om du får ny mejladress.

Eftersom vi administrerar detta på vår fritid har vi dessvärre liten möjlighet att svara på allmänna frågor om kö och förening. Svar på de flesta frågor hittar du på vår hemsida.