Att arbeta tillsammans

 

För att vår förening ska fungera och vara välskött behövs arbetsinsatser utöver vad vi uträttar tillsammans på städdagarna. Allt det där du kanske inte tänker på men ändå uppskattar kan du tacka arbetsgrupperna för! Kom med du också och bidra med några timmar då och då för vår gemensamma trevnad! 
Tag kontakt med Hans Adving på lott A41 eller mejla till
hans.adving(at)

gmail.com och berätta i vilken av nedanstående grupper du vill delta.  

 

Faddergruppen fungerar som ett stöd för nya kolonister. De medverkar vid kontraktsskrivning och vid ett första välkomstmöte i november eller december samt med råd och stöd under den nya kolonistens första tid i föreningen. 

 

Grönytegruppen klipper föreningens gemensamma gräsmattor och röjer sly. 

 

Kompost- och Brännhögsgruppen ser till att spången ligger bra och att rätt saker ligger i Brännhögen. Här behövs fler hjälpande händer. 

 

Inspektionsgruppen ser till att vi håller vad vi avtalat och lovat göra i våra kontrakt. Genom att inspektera alla lotter varje försommar och sedan följa upp eventuella brister håller vi området välskött och fint. Här behövs fler hjälpande händer. 

 

Intressegruppen håller informationsmöten för de som köar för att få en lott, leder visningar och fördelar lediga lotter, liksom administrerar den interna byteskön. 

 

Kretsloppsgruppen har till uppgift att hela säsongen sköta de s k Pactodassen på B-sidan och se till att det finns torvströ och toapapper.  De ber alla kolonister att använda sitt ”guldvatten” som gödsel för att dassen, där allt komposteras naturligt, inte ska svämma över. Här behövs fler hjälpande händer. 

 

Kurs- & Miljödiplomeringsgruppen anordnar och informerar om kurser eller föreläsningar inom områden som intresserar kolonister.  

 

Kvalstergruppen granskar svartvinbärsbuskar så att smittade buskar upptäcks och tas bort för att förhindra att smittan förs vidare till andra. Här behövs fler hjälpande händer. 

 

Släntgruppen rensar, vattnar och tar hand om bi- och fjärilslänten, även kallad ”Majas slänt”, liksom planteringarna runt Kärnhuset och det s.k. Telefonhuset intill.  

 

Trivselgruppen ansvarar för inköp, tillagning och servering av mat och dryck och förbrukningsartiklar vid städdagar, på årsmöten och sommarmöten, Valborg och andra festliga gemensamma evenemang. Här behövs fler hjälpande händer, gärna någon med tillgång till bil. 

 

Underhållsgruppen, även kallad Dikesgruppen ansvarar för skötsel av föreningens byggnader, spänger, dikesbrädor m m. Här behövs fler hjälpande händer. 

 

Utvecklingsgruppen ansvarar för framtida utveckling och att levandegöra vår historia i samarbete med styrelsen.  

 

Värderingsgruppen värderar uppsagda lotter inför byten enligt fastlagd rutin. 

 

Bi-gruppen Kan du något om biskötsel? Vill du lära dig? Helt nystartad grupp där fler intresserade kan vara med.