Alla inlägg av Karnhuset

Påminnelse – kurser!


Beskärning av fruktträd. Kurs med Annica Larsdotter lördagen den  5 oktober  kl 10-14. 
Anmälan senast 28/9 till kurser@soderbrunn.se
 
Biologisk mångfald                                                               
”Kolonilotter är städernas lungor”, din lott är fylld av ett rikt växt- och djurliv, en biologisk mångfald, som är livsnödvändig för alla invånare.
Föreläsning av Kjell Eklind i Kärnhuset 8 oktober kl 18-20.
Välkommen! Anmälan senast 6/10 till kurser@soderbrunn.se

Parkeringstillstånd

Hösten är här och det är dags att planera för 2020.
Vill du ha ett parkeringstillstånd? Det finns ett fåtal lediga. Priset för nästa år kommer att vara detsamma som i år, dvs 500 kr. Vi får lika många tillstånd som vi haft i år.

Om du är intresserad av parkeringstillstånd ska du senast 21 oktober skicka ett mail till parkering@soderbrunn.se
Detaljerad information om betalning och distribution av tillstånden skickas ut i slutet av oktober.
Anders Johansson A51 sköter parkeringstillstånden.

Städdag den 20 oktober

Välkommen till höstens ordinarie städdag söndagen den 20 oktober  kl 10.00-12.30! 

Avprickning kl 9.45, Därefter uppdelning i arbetsgrupper.
Det kommer att finnas två containers för sorterbart = blandat avfall
t ex trä, metall, plast och glas. Man får inte kasta miljöfarligt avfall, mat- och hushållsavfall, vätskor, sten, betong, tegel. Ej heller trädgårdsavfall, som hör hemma på komposten.                                                                                            
Efter avslutat städpass serveras sedvanligt ärtsoppa med punsch och smörgås samt kaffe. Ta med egen kåsa/sopptallrik och kaffemugg.

Högbergas och Rudolf Abelins trädgårdsidéer

Rudolf Abelin som skapade Norrvikens Trädgårdar är även den som skapat Högbergas Trädgård på Lidingö.

Söndagen den 15 september kommer trädgårdsantikvarien Ulrika Rydh och håller föredrag och berättar om rådande idéer och tankar kring sekelskiftets trädgårdar. Kaffe serveras 15.00 och föredraget börjar 15.20 och håller på en timme.
Anmäl till marita.delvert@kalejdo.se eller ring 073 6730313.
Föredraget kostar 150 kr.

Varmt Välkomna till Högberga Gård
Högbergas styrelse, www.hogberga.se