Kalender

2018
Januari
6/1 kl 10-18   Kärnhuset bokat.
17/1  kl 18-     Kärnhuset. Styrelsemöte

Februari
1/2 kl 18-         Kärnhuset. Styrelsemöte
21/2  kl 18-     Kärnhuset. Styrelsemöte
22/2 kl12-16 Kärnhuset bokat

Mars
3/3 kl 15-18  Kärnhuset bokat
4/3 kl 18-22  Kärnhuset bokat
5/3 kl 18-20  Täckodling och biokol. Kärnhuset
                               Föredrag  av Börje Remstam
                               Anmälan senast 19/2 till kurser@soderbrunn.se
6/3  kl 18-        Kärnhuset. Styrelsemöte 
18/3   kl 12-   Årsmöte. Söderbrunns koloniförening
                              GIH-aulan
24/3 kl 15        Informationsmöte för dig som vill bli kolonist i
                               Söderbrunn. Plats: Kärnhuset  
26/3                    Sista dag för gemensam beställning av gödsel

April
7/4 kl 10-12  Växtföljd, växtnäring, marktäckning, gröngödsling…..                             Föredrag av Annica Larsdotter. Kärnhuset
                               Anmälan senast 24/3 till kurser@soderbrunn.se
12/4 kl 18-     Kärnhuset. Styrelsemöte
15/4 kl 9.45-  Städdag
21/4 kl 10        Leverans av gödsel vid nedre B-grinden
21/4 kl 14-16 Odling och skötsel av rosor. Kärnhuset
                           
    Föredrag av Kerstin Bergman, StockholmsRosen
                               Anmälan senast 7/4 till kurser@soderbrunn.se

22/4 kl 10       Leverans av gödsel vid nedre B-grinden
28/4 kl 14-16 Beskärning av rosor. Samling i Kärnhuset
                               Kerstin Bergman, StockholmsRosen
                               Anmälan senast 21/4 till kurser@soderbrunn.se
30/4 kl 18.00 Valborg firas i Söderbrunn med brasa och         Söderbrunns Sångfåglar. 

Maj
4/5 kl 16-         Kärnhuset bokat
5/5 kl 14-20   Kärnhuset bokat
14/5 kl 14-15.30 Kärnhuset Kursgruppen
14/5 kl 17-22 Kärnhuset bokat
21/5 kl 18-20 Kärnhuset bokat Inspektionsgruppen
22/5 kl 18-20 Kärnhuset eventuellt bokat Inspektionsgruppen
26/5 kl 15-22 Kärnhuset bokat
29/5 kl 11-21 Kärnhuset bokat
30/5 kl 16-23 Kärnhuset bokat
30/5 kl 18         Styrelsemöte
 

Juni
2/6   kl 12-21   Kärnhuset bokat 
3/6    kl12-18  Kärnhuset bokat
5/6    kl 15-16    Kärnhuset bokat
8/6    kl 14-20   Kärnhuset bokat
9/6     kl 12-17 Kärnhuset bokat
12/6  kl 18-       Kärnhuset. Styrelsemöte
13/6 kl 18-21 Kärnhuset bokat
16/6 kl 9.45-    Extra städdag
16/6 kl 14-20  Kärnhuset bokat
19/6                      Sommarmöte
21/6 kl 17.30-23  Kärnhuset bokat
22/6 kl 10-22  Kärnhuset bokat

Juli
5/7    kl 17.30-23 Kärnhuset bokat
19/7 kl 17.30-23 Kärnhuset bokat
__________________________________________________________
Augusti
2/8  kl 13-16        Kärnhuset bokat. Besök av Täby/Vallentuna   trädgårdsförening
2/8  kl 17.30-23  Kärnhuset bokat
4/8 kl 15-16          Kärnhuset bokat
15/8 kl 18-              Kärnhuset bokat
16/8 kl 17.30-23 Kärnhuset bokat
25/8 kl 9.45      Extra städdag
31/8 kl 12 –              Kärnhuset bokat

September
1/9   hela dagen och kvällen   Kärnhuset bokat

11/9 kl 18-        Kärnhuset. Styrelsemöte

Oktober
10/10 kl 18-     Kärnhuset. Styrelsemöte
21/10 kl 9.45   Städdag

November
13/11 kl 18-        Kärnhuset. Styrelsemöte
17/11 kl 9.45      Eventuellt extra, extra städdag
17/11 kl 11-13   Välkomstmöte för nya kolonister

December
5/12 kl 18-          Kärnhuset. Styrelsemöte