Kalender

2018
Januari
6/1 kl 10-18   Kärnhuset bokat.
17/1  kl 18-     Kärnhuset. Styrelsemöte

Februari
1/2 kl 18-         Kärnhuset. Styrelsemöte
21/2  kl 18-     Kärnhuset. Styrelsemöte
22/2 kl12-16 Kärnhuset bokat

Mars
3/3 kl 15-18  Kärnhuset bokat
4/3 kl 18-22  Kärnhuset bokat
5/3 kl 18-20  Täckodling och biokol. Kärnhuset
                               Föredrag  av Börje Remstam
                               Anmälan senast 19/2 till kurser@soderbrunn.se
6/3  kl 18-        Kärnhuset. Styrelsemöte 
18/3   kl 12-   Årsmöte. Söderbrunns koloniförening
                              GIH-aulan

24/3 kl 15        Informationsmöte för dig som vill bli kolonist i
                               Söderbrunn. Plats: Kärnhuset   

April
4/4 kl 18-        Kärnhuset. Styrelsemöte
7/4 kl 10-12  Växtföljd, växtnäring, marktäckning, gröngödsling…..                               Föredrag av Annica Larsdotter. Kärnhuset
                               Anmälan senast 24/3 till kurser@soderbrunn.se
15/4 kl 9.45-  Städdag
21/4 kl 14-16 Odling och skötsel av rosor. Kärnhuset
                           
    Föredrag av Kerstin Bergman, StockholmsRosen
                               Anmälan senast 7/4 till kurser@soderbrunn.se

28/4 kl 14-16 Beskärning av rosor. Samling i Kärnhuset
                               Kerstin Bergman, StockholmsRosen
                               Anmälan senast 21/4 till kurser@soderbrunn.se

Maj
5/5 kl 14-20   Kärnhuset bokat
16/5 kl 18-      Kärnhuset. Styrelsemöte
26/5 kl 15-22 Kärnhuset bokat
29/5 kl 11-21 Kärnhuset bokat
30/5 kl 16-23 Kärnhuset bokat
 

Juni
2/6    kl12-21  Kärnhuset bokat
13/6 kl 18-       Kärnhuset. Styrelsemöte
16/6 kl 9.45-    Extra städdag
16/6 kl 14-20  Kärnhuset bokat
19/6                      Sommarmöte
22/6 kl 10-22  Kärnhuset bokat

Juli
__________________________________________________________
Augusti
15/8 kl 18-        Kärnhuset. Styrelsemöte
25/8 kl 9.45      Extra städdag

September
11/9 kl 18-        Kärnhuset. Styrelsemöte

Oktober
10/10 kl 18-     Kärnhuset. Styrelsemöte
21/10 kl 9.45   Städdag

November
13/11 kl 18-        Kärnhuset. Styrelsemöte
17/11 kl 9.45      Eventuellt extra, extra städdag
17/11 kl 11-13   Välkomstmöte för nya kolonister

December
5/12 kl 18-          Kärnhuset. Styrelsemöte