Kalender

2018

Januari
6/1 kl 10-18              Kärnhuset bokat.
17/1  kl 18-                Kärnhuset bokat. Styrelsemöte

Februari
1/2 kl 18-                   Kärnhuset. Styrelsemöte
21/2  kl 18-               Kärnhuset. Styrelsemöte
22/2 kl12-16           Kärnhuset bokat

Mars
3/3 kl 15-18             Kärnhuset bokat
4/3 kl 18-22             Kärnhuset bokat
5/3 kl 18-20             Täckodling och biokol. Kärnhuset
                                         Föredrag  av Börje Remstam
                                         Anmälan senast 19/2 till kurser@soderbrunn.se
6/3  kl 18-                  Kärnhuset. Styrelsemöte 
18/3   kl 12-              Årsmöte. Söderbrunns koloniförening
                                         GIH-aulan
24/3 kl 15                  Informationsmöte för dig som vill bli kolonist i
                                         Söderbrunn. Plats: Kärnhuset  
26/3                              Sista dag för gemensam beställning av gödsel

April
7/4 kl 10-12               Växtföljd, växtnäring, marktäckning . . .                                                                Föredrag av Annica Larsdotter. Kärnhuset
                                           Anmälan senast 24/3 till kurser@soderbrunn.se
12/4 kl 18-                  Kärnhuset. Styrelsemöte
15/4 kl 9.45-              Städdag
21/4 kl 10                    Leverans av gödsel vid nedre B-grinden
21/4 kl 14-16            Odling och skötsel av rosor. Kärnhuset
                           
                Föredrag av Kerstin Bergman, StockholmsRosen
                                           Anmälan senast 7/4 till kurser@soderbrunn.se

22/4 kl 10                    Leverans av gödsel vid nedre B-grinden
28/4 kl 14-16            Beskärning av rosor. Samling i Kärnhuset
                                           Kerstin Bergman, StockholmsRosen
                                           Anmälan senast 21/4 till kurser@soderbrunn.se
30/4 kl 18.00             Valborg firas i Söderbrunn med brasa och                                                      
Söderbrunns sångfåglar
   

Maj
4/5 kl 16-                    Kärnhuset bokat
5/5 kl 14-20              Kärnhuset bokat
14/5 kl 14-15.30    Kärnhuset Kursgruppen
14/5 kl 17-22           Kärnhuset bokat
21/5 kl 18-20           Kärnhuset bokat Inspektionsgruppen
23/5 kl 18-20           Biodling. Året i bigården
                             
             Föreläsning med Christina Bjurlöf
24/5 kl 18-23           Kärnhuset bokat
26/5 kl 15-17           Lördagsfika vid Kärnhuset
29/5 kl 11-21           Kärnhuset bokat
30/5 kl 16-23           Kärnhuset bokat
30/5 kl 18-                 Styrelsemöte
 

Juni
2/6   kl 12-21             Kärnhuset bokat 
3/6   kl12-18              Kärnhuset bokat
5/6   kl15-16              Kärnhuset bokat
7/6                                   Inspektionsrunda
8/6   kl14-20              Kärnhuset bokat
9/6   kl 12-17             Kärnhuset bokat
11/6                                Inspektionsrunda
12/6 kl 18-                  Kärnhuset. Styrelsemöte
13/6 kl 12-17            Kärnhuset bokat
13/6 kl 18-21            Kärnhuset bokat
16/6 kl 9.45-              Extra städdag
16/6 kl 14-20            Kärnhuset bokat
19/6 kl 18                    Sommarmöte utanför Kärnhuset
20/6 kl 16-21            Kärnhuset bokat
21/6 kl 17.30-23     Kärnhuset bokat
22/6 kl 10-22            Kärnhuset bokat
28/6 kl 14-21            Kärnhuset bokat
30/6 kl 11-14            Kärnhuset bokat
30/6 kl 15-17            Lördagsfika vid Kärnhuset

Juli
5/7 kl 17.30-23         Kärnhuset bokat

7/7 kl 11-18                Kärnhuset bokat

19/7 kl 17.30-23      Kärnhuset bokat

28/7 kl 15-17             Lördagsfika vid Kärnhuset

31/7 kl 8-17                Kärnhuset bokat
__________________________________________________________

Augusti

1/8  kl 19-21                Kärnhuset bokat. Besök av Täby-Vallentuna trädgårdsförening

2/8  kl 17.30-23        Kärnhuset bokat

4/8 kl 15-16                Kärnhuset bokat

15/8 kl 18-                   Kärnhuset bokat

16/8 kl 17.30-23      Kärnhuset bokat

18/8 kl 11-22             Kärnhuset bokat

23/8 kl 17-20             Kärnhuset bokat. Inspektionsgruppen

25/8 kl 9.45-               Extra städdag

25/8 kl 15-17             Lördagsfika vid Kärnhuset

26/8 kl 16-23             Kärnhuset bokat

31/8 kl 12 –                  Kärnhuset bokat

September
1/9                                     Hela dagen och kvällen. Kärnhuset bokat

2/9 kl 10                         Odling och skötsel av bärbuskar och                                                        prydnadsbuskar (utom rosor)
                                            Annica Larsdotter
                                            Anmälan senast 30/8 till kurser@soderbrunn.se

2/9 kl 12-14                Kärnhuset bokat

5/9 kl 17-19 ca          Kärnhuset bokat för inspektionsgruppen

6/9 kl 18-20                 ”I odödliga odlares sällskap”
                                            Elin Unnes, författare, journalist och
                                            kolonist berättar om sin senaste bok.
                                            Anmälan senast 5/9 till kurser@soderbrunn.se

9/9 kl 12-19               Kärnhuset bokat

16/9 kl 10-15             Beskärning av fruktträd
                                            Annica Larsdotter
                                            kl 10-11 Teori        Alla intresserade välkomna
                                            kl  12-15 Praktik  Begränsat till 12 deltagare
                                            Anmälan senast 13/9 till kurser@soderbrunn.se

17/9 kl 15-17            Kärnhuset bokat

17/9 kl 18                    Kärnhuset bokat för styrelsen

18/9 kl 18-20             Hur sköter man komposten? Hur odlar man i    
                                            limpa? Föreläsning av Kjell Eklind, kolonist i   
                                            Tanto. I samarbete med Studiefrämjandet 
                                            Anmälan senast 16/9 till kurser@soderbrunn.se

24/9 kl 15-17             Kärnhuset bokat      

29/9 kl 15-23              Kärnhuset bokat

___________________________________________________________________________

Oktober

1/19 kl 15-17            Kärnhuset bokat

4/10 kl17-20              Kärnhuset bokat ör miljöcirkeln

8/10 kl 15-17            Kärnhuset bokat

10/10 kl 18-                Kärnhuset. Styrelsemöte 
  
20/10 kl 10-11          Informationsmöte för intresserade blivande 
                                            kolonister. Ingen förhandsanmälan
                                            Plats: Kärnhuset

21/10 kl 9.45-            Städdag

28/10 kl 9-19             Kärnhuset bokat

November

13/11 kl 18-                 Kärnhuset. Styrelsemöte

17/11 kl 11-13          Välkomstmöte för nya kolonister

17/11 kl 15-19          Kärnhuset bokat

20/11 kl 17-20           Kärnhuset bokat

December

5/12 kl 18-                   Kärnhuset. Styrelsemöte