Kalender


 2017

Januari
6/1 kl 10-18 Kärnhuset bokat. Barnkalas
12 januari kl 16.30 Styrelsemöte 
Februari
1 februari kl 18.00 Styrelsemöte i Kärnhuset
Mars
7    mars kl 17.30- Styrelsemöte
12 mars kl 12.00 Årsmöte på Tellus Fritidscenter
15/3 kl 17-19  Styrelsemöte
25/3  kl 10.00 – ca 15.00   Trädbeskärningskurs
med Annica Larsdotter
28/3 kl 17-21 Styrelsemöte
 
April
1/4    kl 11-18 Kärnhuset bokat. Barnkalas
8/4 kl 10-16 Kärnhuset bokat. Styrelsemöte
22/4 kl 8.30-10.00 Kärnhuset. Intresselistan
22/4 kl 11.30-13.00 Kärnhuset.  Intresselistan. Visning av lotter
29/4 kl 12 Föredrag Farbror Grön
30/4  13-16 Vårstäddag. Avprickning 12.45
30/4 18.00 Valborgsfirande 

Maj
3/5    kl 17-21 Kärnhuset bokat. Styrelsemöte
6/5    kl 13-19 Kärnhuset bokat
13/5 kl 12-24 Kärnhuset bokat
14/5 kl 13-17 Kärnhuset bokat. Inspektionsgruppen
18/5 kl 11-13 Kärnhuset bokat. Finskt TV-team
24/5 kl 17-21 Kärnhuset bokat. Styrelsemöte
28/5 kl 12-18 Kärnhuset bokat
30/5 kl 18-21 Kärnhuset bokat. Styrelsemöte
31/5 kl 18-19 Studiebesök vid biokolanläggningen i Högdalen

Juni
2/6   kl 11-12 Kärnhuset bokat
3/6    kl 15-22 Kärnhuset bokat
7/6    kl 17-21 Kärnhuset bokat. Styrelsemöte
9/6    kl 11-18 Kärnhuset bokat
10/6 kl 10-12.30 Extra städdag. Avprickning 9.45
10/6 kl 13-14.30 Sommarmöte. Kärnhuset bokat kl 15-23
17/6 kl 10-16 Kärnhuset bokat. Inspektionsgruppen
18/6 kl 10-16 Kärnhuset bokat. Inspektionsgruppen
20/6 kl 10-14 Kärnhuset bokat
21/6 kl 18-20 Kärnhuset bokat. Studiecirkel
22/6 kl 17-23 Kärnhuset bokat
25/6 kl 15-20 Kärnhuset bokat
26/6 kl 14-16 Kärnhuset bokat. Kursgruppoen
27/6 kl 11.30-22 Kärnhuset bokat
29/6 kl 17-21 Kärnhuset bokat. Styrelsemöte
30/6 kl 13-18 Kärnhuset bokat


Juli
4/7     kl 12-17 Kärnhuset bokat
6/7     kl 17-23 Kärnhuset bokat
12/7  kl 13-17  Kärnhuset bokat
15/7 kl 16-21  Kärnhuset bokat
20/7  kl 17-23 Kärnhuset bokat
27/7 KL18-23 Kärnhuset bokat


Augusti
3/8    kl 17-23 Kärnhuset bokat
5/8    kl 13-24  Kärnhuset bokat
6/8    kl 10-13  Kärnhuset bokat
10/8 kl 18-23 Kärnhuset bokat
11/8 kl 15-22 Kärnhuset bokat
12/7 kl13-17 Kärnhuset bokat
13/8 kl 16-21 Kärnhuset bokat
14/8 kl 18-20 Studiebesök i Tanto koloniområde
14/8 kl 9.30-11Kärnhuset bokat. Besök av fsk Forskaren
15/8 kl13-17 Kärnhuset bokat. Möte med KDF
16/8 kl 16-22 Kärnhuset bokat
17/8 kl 18-23 Kärnhuset bokat
19/8 kl 12-22 Kärnhuset bokat. 50-årsfest
20/8 kl 10-12 Kärnhuset bokat. Inspektionsgruppen
21/8 kl 10-18 Kärnhuset bokat
22/8 kl 17-19 Kärnhuset bokat. Intresselistan mm
23/8 kl 18- 21 Kärnhuset bokat. Styrelsemöte
24/8 kl 18-23 Kärnhuset bokat
26/8 Extra städdag 
26/8 kl 17-21 Kärnhuset bokat
27/8 kl 12-22 Kärnhuset bokat
 
September
2/9  kl 10-23   Kärnhuset bokat
7/9 kl12-18 Kärnhuset bokat
7/9 kl 18.15-23 Kärnhuset bokat
10/9 kl 10-18  Kärnhuset bokat
11/9 kl 10-13 + 18-20 Kärnhuset Miljöcirkel: Jordanalys
14/9 kl 18-23 Kärnhuset bokat
15/9 kl 10-23 Kärnhuset bokat
16/9 kl 9 .30-12  Kärnhuset Trädbeskärningskurs
17/9 kl11.30-18.30 Kärnhuset bokat
21/9 kl 11-21 Kärnhuset bokat
23/9 kl 14-22 Kärnhuset bokat
24/9 kl 13-17 Kärnhuset bokat. Valberedningen
27/9 kl 18-21  Kärnhuset bokat. Styrelsemöte


Oktober
21/10  kl 10-12 Kärnhuset bokat.  Informationsmöte för anmälan till intresselistan i Kärnhuset kl 10
22/10   Höststäddag kl 9.30

November
15/11  kl 18-   Kärnhuset bokat. Styrelsemöte 
22/11 kl 9-12 Kärnhuset bokat
26/11 kl 10-12 Kärnhuset bokat. Välkomstmöte för nya kolonister.

December
6/12  kl 18-   Kärnhuset bokat. Styrelsemöte

________________________________________________________________
2018

Januari
6/1 kl 10-18 Kärnhuset bokat.
17/1  kl 18-   Kärnhuset. Styrelsemöte

Februari
14/2  kl 18-   Kärnhuset. Styrelsemöte
21/2  kl 18-   Kärnhuset. Styrelsemöte

Mars
5/3 kl 18-20 Kärnhuset. Föredrag  av
                            Börje Remstam om Täckodling och Biokol
6/3  kl 18-     Kärnhuset. Styrelsemöte 
18/3   kl 12- Årsmöte. Söderbrunns koloniförening
                            Lokal meddelas senare

April
4/4 kl 18-     Kärnhuset. Styrelsemöte
15/4 kl 9.45- Städdag

Maj
16/5 kl 18-  Kärnhuset. Styrelsemöte

Juni
13/6 kl 18-  Kärnhuset. Styrelsemöte
16/6 kl 9.45  Extra städdag
22/6 kl 10-22  Kärnhuset bokat

Juli

Augusti
15/8 kl 18-  Kärnhuset. Styrelsemöte
25/8 kl 9.45  Extra städdag

September
11/9 kl 18-  Kärnhuset. Styrelsemöte

Oktober
10/10 kl 18-  Kärnhuset. Styrelsemöte
21/10 kl 9.45 Städdag

November
13/11 kl 18-  Kärnhuset. Styrelsemöte
17/11 kl 9.45 Ev extra, extra städdag
17/11 kl 11-13   Välkomstmöte för nya kolonister

December
5/12 kl 18-  Kärnhuset. Styrelsemöte