Länkar

Svensk Trädgård

Svensk Trädgård bevakar fritidsodlingens intressen när det gäller forskning och försök, rådgivning och utformning av lagar och förordningar som kan påverka oss som hemträdgårdsägare. En allt viktigare roll är att bevaka konsumentintressena när det gäller kvalitet på växter, jord och redskap vi köper. Svensk Trädgård ger ut trädgårdstidningen Hemträdgården.http://www.tradgard.org/

Förbundet för Ekoparken
Förbundet för Ekoparken bildades 1992 och är en paraplyorganisation med 48 medverkande föreningar. Förbundet bildades för att motverka det stora exploateringshot som fanns och fortfarande finns mot områdets natur- och kulturvärden.http://www.ekoparken.org

Zonkartor
http://www.odla.nu/metoder/zoner.shtml

Föreningen Haga-Brunnsvikens Vänner
Haga-Brunnsvikens Vänner värnar om natur och miljö runt Brunnsviken, ordnar föredrag, utflykter och andra arrangemang.
http://www.haga-brunnsviken.org/index.php

Kolonistugorna på Skansen
Kolonistugorna på Skansen är flyttade från Södra Tantolundens koloniområde i Stockholm, där de byggdes omkring 1920. Under första världskrigets nödår var det brist på potatis och andra basvaror i städerna. Då upplät Stockholms Stad Tantoområdet till enskilda odlare. Många av dem arbetade vid sockerbruket i grannskapet. Området delades in i odlingslotter. Där odlades till en början främst potatis och andra nyttoväxter, men senare även blommor och prydnadsväxter, t ex stormhatt, digitalis, bondros, rabarber, rödbetor och bondbönor. Sedan odlarna 1917 bildat en koloniförening började de bygga enkla regnskjul på sina lotter och senare även små stugor, där familjerna kunde övernatta på sommaren. Stugorna uppfördes enligt strikta normer när det gällde storlek och utseende – de fick till exempel endast målas röda, gula, vita eller med ljus tjära.
Genom att bli medlem i Stödföreningen för Skansens Koloniträdgårdar kan du se till att kunskapen om koloniträdgårdsrörelsens historia och utveckling sprids. Enskilt medlemsskap kostar 200 kr per år. Du sätter in avgiften på plusgiro 26 54 05-1.

Bergshamra Koloniförening
Inte så långt från Söderbrunn ligger Bergshamra Koloniförening. Även den är en anrik förening, startad 1919. Läs mer om föreningen.

För fler länkar se Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdars hemsida.