Kurser

Kurser våren 2018

Måndag 5 mars kl 18-20                
Täckodling och biokol
Börje Remstam, ordf i FOBO
(Förbundet organisk-biologisk odling)
Anmälan senast 19/2 till kurser@soderbrunn.se                                                                                                                                                                     
Lördag 7 april kl 10-12
Växtföljd, växtnäring, marktäckning, gröngödsling mm
Annica Larsdotter                                                                                                                 
Anmälan senast 24/3 till kurser@soderbrunn.se
 
Lördag 21 april kl 14-16
Odling och skötsel av rosor
Kerstin Bergman ordf i StockholmsRosen                                                                         
Svenska Rosensällskapets lokala förening
Anmälan senast 7/4 till kurser@soderbrunn.se
 
Lördag 28 april kl 14-16                                         
Beskärning av rosor, praktisk tillämpning                                                                                                                          
Kerstin Bergman ordf i StockholmsRosen 
Anmälan senast 21/4 till kurser@soderbrunn.se
Begränsat antal deltagare
 
OBS! VIKTIGT!
Kolonister, som kan erbjuda rosor att beskäras under kursdagen,
hör av er till kurser@soderbrunn.se

För varje kurs gäller följande:
Gratis för medlemmar i Söderbrunns Koloniförening. 50 kr för övriga. Om man anmäler sig och uteblir utan giltigt förfall debiteras man 300 kr.