Att vara kolonist i Söderbrunn

På den här sidan finns allmän  information som rör dig som kolonist i Söderbrunn, men också regler för medodlare, om lottbyte, vad som gäller när man ska bygga och hur man säger upp lotten.   Karta20Soderbrunn_Entre201 kopia

Att vara kolonist
Syftet med koloniföreningen är att erbjuda en möjlighet för intresserade att bruka området för odling. Föreningen arrenderar marken av Kungliga Djurgårdens Förvaltning och har ett ansvar för att området är väl skött och fungerar som inspiration för besökare och andra intresserade.
I Söderbrunn finns det 207 lotter, de flesta med en mindre bod eller pergola på högst 6,4 kvm. Man kan alltså ha en mindre byggnad på lotten men inte övernatta. El och vatten ingår ej.
Som kolonist skall du sköta den egna lotten men också området kring lotten med gångar, eventuellt också diken och gräsytor. Vid städdagarna deltar du i skötseln av hela området.
För att få arrendera lott av föreningen måste du vara mantalsskriven inom Storstockholm, ha stort odlingsintresse och vara beredd att sköta din lott i enlighet med föreningens regler. Du får inte ha en annan kolonilott samtidigt.

Att odla i Söderbrunn
Det är ditt ansvar att se till att lotten är odlad och fri från ogräs så långt det går. Byggnader, kantbräder och anslutande gångar skall hållas i bra skick.
Gångarna skall hållas fria så att det går att komma fram till alla lotter med skottkärra. Växter som hänger ut över gångarna är i vägen för andra och kan skugga grannlotterna, men de kan också bli skadade av passerande skottkärror och annat. Allt detta finns i Koloniföreningens  Ordningsregler.

Varje år i juni gör föreningens egna inspektörer en genomgång av alla lotter inom området. De flesta lotter blir godkända, men om lotten inte sköts väl kan kolonisten få ett påpekande eller anmaning, som sedan följs upp under sensommaren – hösten.

Dina förmåner som kolonist
Som kolonist i Söderbrunn får du tillgång till Koloniträdgårdsförbundets verksamhet med bland annat webbinarier och tidskriften Koloniträdgården hem i brevlådan. Du får också rabatterbjudanden på en mängd varor och tjänster.

Regler för medodlarskap
Varje avtal med medlem i föreningen skrivs med en person. Make/maka/partner med samma mantalskrivningsadress och med odlarintresse räknas automatiskt som medodlare och kan ta över lotten, om ett sådant behov uppstår.

Om  barn, vänner eller på annat sätt närstående vill ansöka om medodlarskap skall  medlem anmäla detta till styrelsen och den ansökande medodlaren skall ställa sig i  intressekön och därmed betala 200:-/ årligen . Medodlare skall visa intresse för arbetet på lotten och sätta sig in i hur föreningen fungerar.

Koloniföreningen Söderbrunn har under sin drygt 120 åriga historia drivits av idealism och demokrati. Vi är en förening där medlem arranderar sin lott, och där lotten återgår till föreningen vid uppsägning. Det skall vara tydligt vem som har huvudansvar för lotten och föreningen vill på detta sätt motverka att medlem kan  sälja sin lott med ekonomisk vinning.

Ansökan om medodlarskap sänds till info@soderbrunn.se

Att byta lott
Är din lott för stor eller för liten, för solig eller för skuggig? Anmäl dig till Byteskön! Så fort  en lott blir ledig i föreningen går frågan först till kolonister i Byteskön. Du får ca 10 dagar på dig att lämna svar, sedan går lotten till den externa kön – Intresselistan.

För att komma i fråga för byte ska du ha odlat din lott i minst två säsonger och den ska vara välskött. Längst tid i byteskö har företräde till vald lott om allt annat är lika. Skicka epost till intresselista@soderbrunn.se om du vill ställa dig i kön.

Att bygga i Söderbrunn
Till skillnad från många andra koloniområden är det  bara tillåtet att ha små bodar på max 6,4 kvm. Men det finns flera husleverantörersom  har små bodar och förråd som kan passa i vårt område.
All ny-, till- och ombyggnad, liksom rivning ska i förväg godkännas av föreningens styrelse. Oavsett om du snickrar en bod, ett plank, en pergola eller annat på din lott bör du ta kontakt i förväg med föreningens byggansvariga bygga@soderbrunn.se om att bygga. De godkända färgerna för målning av boden finns här.

Godkända färger Söderbrunn


Här är en ritning på en enkel redskapslåda (från Koloniträdgården 3/1996).

Att säga upp sin lott
Avtalet löper till årsskiftet. Uppsägningstiden är tre månader.  Mer information om uppsägning och hur värderingen går till (inkl. vad som ingår i värderingen) finns under fliken ”Föreningsinformation”. Värderingen av lotten sker i början av oktober. Huset värderas med hänsyn till grundläggning, utförande, underhåll och överensstämmelse med föreningens ordningsregler. Högsta pris för ett hus i toppskick är just nu 20 000 kronor. De förbättringar som gjorts på lotten, t ex särskilt välskött odlingsjord/kompost, höjer lottens värde.

Värderaren tar gärna emot information om förbättringar, som du gjort på din lott t ex särskilt välskött odlingsjord/kompost. Lämna gärna en växtlista, som är till hjälp vid värderingen och till glädje för nästa kolonist. Endast välvårdade, ogräsrensade växter värderas.