Att vara kolonist i Söderbrunn

På den här sidan finns allmän  information som rör dig som kolonist i Söderbrunn, men också regler för medodlare, om lottbyte  och vad som gäller när man ska bygga och hur man säger upp lotten.   Karta20Soderbrunn_Entre201 kopia

Att vara kolonist
Syftet med koloniföreningen är att erbjuda en möjlighet för intresserade att bruka området för odling. Föreningen arrenderar marken av Kungliga Djurgårdens Förvaltning och har ett ansvar för att området är väl skött och fungerar som inspiration för besökare och andra intresserade.
I Söderbrunn finns det 207 lotter, de flesta med en mindre bod eller pergola på högst 6,4 kvm. Man kan alltså ha en mindre byggnad på lotten men inte övernatta. El och vatten ingår ej.
Som kolonist skall du sköta den egna lotten men också området kring lotten med gångar, eventuellt också diken och gräsytor. Vid städdagarna deltar du i skötseln av hela området.
För att få arrendera lott av föreningen måste du vara mantalsskriven inom Storstockholm, ha stort odlingsintresse och vara beredd att sköta din lott i enlighet med föreningens regler. Du får inte ha en annan kolonilott samtidigt.

Att odla i Söderbrunn
Det är ditt ansvar att se till att lotten är odlad och fri från ogräs så långt det går. Byggnader, kantbräder och anslutande gångar skall hållas i bra skick.
Gångarna skall hållas fria så att det går att komma fram till alla lotter med skottkärra. Växter som hänger ut över gångarna är i vägen för andra och kan skugga grannlotterna, men de kan också bli skadade av passerande skottkärror och annat. Allt detta finns i Koloniföreningens  Ordningsregler.

Varje år i juni gör föreningens egna inspektörer en genomgång av alla lotter inom området. De flesta lotter blir godkända, men om lotten inte sköts väl kan kolonisten få ett påpekande eller anmaning, som sedan följs upp under sensommaren – hösten.

Städdagarna
Städdagarna på Söderbrunn är trevliga tillställningar då vi jobbar tillsammans för att ta hand om och se till att hålla föreningens utrymmen och ytor i fint skick. Dessa dagar är en viktig del för att kunna hålla vår förening i full funktion. Det finns inga andra än vi medlemmar som tar hand om vår lilla förening, men då vi ligger i kungliga Nationalstadsparken, är det många som ser oss.

Vem skall delta?
Alla lotter där innehavaren inte har fyllt 75 år, skall ha en person närvarande på minst två städdagar.
Exempel, om innehavaren av lotten är över 75 år, men har en registrerad medodlare som är under 75 år, så skall någon från lotten delta.
Det går även utmärkt att skicka en rask och arbetsvillig ersättare.
Om man uteblir från en, eller båda, av sina två städdagar kostar det 500:- per städdag.

Hur många städdagar är det?
Det är fyra städdagar varje år! Det är två städdagar på våren och två på hösten.

När är städdagarna?
Första städdagen är en söndag i mitten av april, då öppnar vi området för att sedan njuta ärtsoppa och dela med oss om förhoppningarna på kommande säsong tillsammans.
Andra städdagen infaller i mitten av juni, innan Midsommar, på en lördag. ingen servering efter städdagen. Däremot serveras kaffe och kaka på sommarmötet som traditionsenligt hålls strax efter städdagens slut.
Tredje städdagen är en lördag i slutet av augusti, inte heller vid detta tillfälle finns det servering.
Fjärde städdagen är en söndag i slutet av oktober. Vi stänger och förbereder området för vintern och firar av den gångna säsongen med ärtsoppa.

När måste man delta?
Vilka av städdagarna man väljer att delta på, spelar ingen roll. Man kan välja två på våren, eller hösten – eller en per årstid. Man kan också komma till fler städdagar, man är alltid hjärtligt välkommen – och behövd. Som sagt, vi är de enda som vårdar vår förening.

Var finns information om när städdagarna infaller?
Städdagarna planeras i god tid och årets alla städdagar finns inskrivna i kalendern på föreningens hemsida. Inför varje städdag skickas dessutom ett meddelande ut till alla medlemmar om den kommande städdagen.

Var möts vi upp på städdagen?
På städdagen är det samling och avprickning vid Kärnhuset, efteråt så är det återsamling och utprickning.

Och naturligtvis!!!
Självfallet är städdagen enbart till för att sköta allt vad föreningen ansvarar för, inte den egna lotten.

Dina förmåner som kolonist
Som kolonist i Söderbrunn får du tillgång till Koloniträdgårdsförbundets verksamhet med bland annat webbinarier och tidskriften Koloniträdgården hem i brevlådan. Du får också rabatterbjudanden på en mängd varor och tjänster.

Regler för medodlarskap
Varje avtal med medlem i föreningen skrivs med en person. Make/maka/partner med samma mantalskrivningsadress och med odlarintresse räknas automatiskt som medodlare och kan ta över lotten, om ett sådant behov uppstår.

Om  barn, vänner eller på annat sätt närstående vill ansöka om medodlarskap skall  medlem anmäla detta till styrelsen och den ansökande medodlaren skall ställa sig i  intressekön och därmed betala 200:-/ årligen . Medodlare skall visa intresse för arbetet på lotten och sätta sig in i hur föreningen fungerar.

Koloniföreningen Söderbrunn har under sin drygt 120 åriga historia drivits av idealism och demokrati. Vi är en förening där medlem arranderar sin lott, och där lotten återgår till föreningen vid uppsägning. Det skall vara tydligt vem som har huvudansvar för lotten och föreningen vill på detta sätt motverka att medlem kan  sälja sin lott med ekonomisk vinning.

Ansökan om medodlarskap sänds till info@soderbrunn.se

Att byta lott
Är din lott för stor eller för liten, för solig eller för skuggig? Anmäl dig till Byteskön! Så fort  en lott blir ledig i föreningen går frågan först till kolonister i Byteskön. Du får ca 10 dagar på dig att lämna svar, sedan går lotten till den externa kön – Intresselistan.

För att komma i fråga för byte ska du ha odlat din lott i minst två säsonger och den ska vara välskött. Längst tid i byteskö har företräde till vald lott om allt annat är lika. Skicka epost till intresselista@soderbrunn.se om du vill ställa dig i kön.

Att säga upp sin lott
Avtalet löper till årsskiftet. Uppsägningstiden är tre månader.  Mer information om uppsägning och hur värderingen går till (inkl. vad som ingår i värderingen) finns under fliken ”Föreningsinformation”. Värderingen av lotten sker i början av oktober. Huset värderas med hänsyn till grundläggning, utförande, underhåll och överensstämmelse med föreningens ordningsregler. Högsta pris för ett hus i toppskick är just nu 20 000 kronor. De förbättringar som gjorts på lotten, t ex särskilt välskött odlingsjord/kompost, höjer lottens värde.

Värderaren tar gärna emot information om förbättringar, som du gjort på din lott t ex särskilt välskött odlingsjord/kompost. Lämna gärna en växtlista, som är till hjälp vid värderingen och till glädje för nästa kolonist. Endast välvårdade, ogräsrensade växter värderas.

Att bygga i Söderbrunn
Till skillnad från många andra koloniområden är det  bara tillåtet att ha små bodar på max 6,4 kvm. Men det finns flera husleverantörersom  har små bodar och förråd som kan passa i vårt område.
All ny-, till- och ombyggnad, liksom rivning ska i förväg godkännas av föreningens styrelse. Oavsett om du snickrar en bod, ett plank, en pergola eller annat på din lott bör du ta kontakt i förväg med föreningens byggansvariga bygga@soderbrunn.se om att bygga. De godkända färgerna för målning av boden finns här.

Godkända färger Söderbrunn


Här är en ritning på en enkel redskapslåda (från Koloniträdgården 3/1996).