Städdag och sommarmöte

Den 15 juni så har Söderbrunn både städdag och senare det traditionella sommarmötet.

Städdagen börjar med inprickning 09:45, fortsätter med arbete till 12:30 och sedan avprickning.

Är du osäker på om din lott har städplikt eller andra frågor om städdagarna, så finns det information här.

Sommarmötet i vår fejade och skinande förening börjar klockan 14:00 vid Kärnhuset. Till sommarmötet serveras kaffe och kaka, ta med egen kopp till mötet.

Dagordning sommarmöte 15-jun-2024

1) Mötets öppnande

2) Ekonomi

3) Info kompost

4) Revisorssuppleant

5) Arrende

6) Inventering av insekter

7) Frågor

8) Mötets avslutas