Inventering av naturvärden på Söderbrunn

Under sommaren så kommer det att göras en inventering av Söderbrunns naturvärden med inriktning på fladdermöss och insekter. Det är en fördjupad studie och en del i den undersökning som har gjorts från Ålkistan till Tekniska Högskolan. Det är en del i utredningen om Roslagsbanans nya dragning. 

Det innebär att de kommer att röra sig personer på området för att vittja de fällor som placerats ut. En del av fällorna kommer, efter tillåtelse av lottinnehavaren såklart, placeras på lotterna. Om någon rör sig på din grannes lott, så kan det alltså vara en av de som jobbar med inventeringen. 

Läs här om planerna för Roslagsbanan.