Att bli kolonist

Att bli kolonist i Söderbrunn
Frågor och svar

Hur gammalt är koloniområdet? Här kan du läsa om föreningens intressanta historia.

Vem kan få en kolonilott? Finns det stugor? Vad får man odla på sin lott? Här kan du läsa om hur det är att vara kolonist i Söderbrunn.

Hur sköts föreningen? Här kan du se vilka som är engagerade i föreningens arbete.

Finns det något aktivt miljöarbete? Här är föreningens miljöpolicy.

Vad gör jag om jag vill bli kolonist?
Föreningen har en kölista, Intresselistan. För närvarande har vi många som står i vår kö och vi tar därför inte emot nya köanden just nu. Tidigast till hösten 2024 (men det kan bli senare) kommer vi att bjuda in till informationsträff för de som vill ställa sig i vår kö. Datum för ny informationsträff lägger vi ut här i god tid i förväg.

Vad är Intresselistan?
Intresselistan är ingen strikt kölista. Föreningen har rätt att prioritera bland de sökande.

 Vad kostar det att köa för en lott?
Det kostar 200 kr/år. Du faktureras köavgiften per mejl i januari varje år. Om vi inte får köavgiften i tid, stryks du från kön. Tänk på att meddela oss om du får ny mejladress.

Är det långa väntetider?
För närvarande är det cirka 100 personer på intresselistan. Tyvärr kan vi inte ange någon väntetid för de som står på intresselistan eftersom det beror på hur många som säger upp sina lotter eller lämnar kön.

Vad kostar det att skaffa en kolonilott?
Inträdesavgiften är 1 000 kronor. Den årliga medlemsavgiften per lott är 1 400 kronor. Den årliga arrendeavgiften varierar mellan 500 – 1 900 kronor beroende på lottens storlek. Första året som medlem med egen lott är ett provår, därefter beslutas om fortsatt medlemskap.

Hur går det till när man lämnar en lott?
Föreningar som tillhör Stockholms Koloniträdgårdar tillämpar hembud. Detta innebär att den som har lotten hembjuder lotten till föreningen. Föreningen värderar och fastställer lottens värde. Detta värde inkluderar bod, träd, buskar, perenner med mera. Därefter överlåts lotten till någon som står på föreningens intresselista.

 Du som redan står på Intresselistan
I februari varje år debiteras köavgiften. Senast den 28 februari ska du ha betalat din köavgift. Om du inte betalar i tid, stryks du från intresselistan.

Det är viktigt att du meddelar oss om du byter mailadress, så fakturan når dig. Anmäl adressändring till intresselista@soderbrunn.se.

Övriga frågor
Eftersom vi administrerar detta på vår fritid har vi dessvärre liten möjlighet att svara på allmänna frågor om kö och förening. Svar på de flesta frågor hittar du på vår hemsida.