Styrelse och arbetsgrupper

Styrelse
Söderbrunns koloniförening har en styrelse som har hand om den löpande förvaltningen. I styrelsen ingår följande personer:
Ordförande:
Lars Högelin B 77
Kassör:
Anna Carlson Nordqvist A 64b
Sekreterare:
Eva Pestmalis A 52
Ledamöter:
Anna Lindhagen B 133
Johan Carlson B 114
Suppleanter:
Kerstin Lindbom B 129
Stina Ancker A 68
Revisorer:
Marcus Larsson A 57
Magnus Svensson Bragsjö A 23/24
Suppleant
Anna Ter-Borch B74

Arbetsgrupper (Listan ska uppdateras vilket innebär att några personer på listan inte längre är gruppansvariga)
För att vår förening ska fungera och vara välskött behövs arbetsinsatser utöver vad vi uträttar tillsammans på städdagarna. Allt det där du kanske inte tänker på men ändå uppskattar kan du tacka arbetsgrupperna för! Kom med du också och bidra med några timmar då och då för vår gemensamma trevnad! Skicka ett mail till info@soderbrunn.se om du vill göra en arbetsinsats för föreningen. 

Bokning av Kärnhuset – Anna-Karin Wallin B118
Bygglov – Rolf Rudin B45a
Dropbox – John Huh B87
Facebook – Hans Adving A41
Faddergruppen – Elisabeth Lövgren A8
Flaggning – Kenneth Andersson B1 – A-sidan vakant
Grönytegruppen – Rolf Rudin B45a
Hemsidan – Birgitta Modigh B86
Inspektionsgruppen – Lars Ring, B62
Inspektioner svartvinbärskvalster – Karin Garmer B18
Intresselistan – Lena Rignell B116
Kompost- och brännhögsgruppen – Anna- Karin Wallin B118
Kretsloppsgruppen – Katarina Ranung B38/39
Kursgruppen – Karin Garmer B18
Medlemsregistret – John Huh B112
Miljödiplomeringsgruppen – Marie Ågren B24
Odlingsrådgivare Sergio Vergara B119 och Laila Wold B13
Parkeringstillstånd – Johan Wallheimer B67
Släntgruppen Anna Lindhagen B133
Säkerhetsgruppen – Jan Rundgren, B68
Trivselgruppen – Kerstin Josefsson A67a
Underhåll och diken – Rolf Rudin B45a
Utskick – Eva Pestmalis A52
Vatten – Rolf Rudin B 45a, Joel Ensjö A36, Anders Nilsson B49
Värderingsgruppen – Jan Rundgren B68