Styrelse och arbetsgrupper

Styrelse
Söderbrunns koloniförening har en styrelse som har hand om den löpande förvaltningen. I styrelsen ingår följande personer:
Ordförande:
Lars Ring B62
Kassör:
Anna Carlson Nordqvist A64b
Ledamöter:
Eva Pestmalis A 52
Anna Lindhagen B133
Johan Carlson B114
Suppleanter:
Anna-Karin Wallin B 118
Kerstin Lindbom B 129
Lars Sohlberg B 85b
Joel Ensjö A 36
Stina Ancker A 68

Revisorer
Marcus Larsson A 57
Magnus Svensson Bragsjö A 23
Suppleant
Anna Terborch B74

Odlingsrådgivare
Sergio Vergara B119
Laila Vold B13

Arbetsgrupper
För att vår förening ska fungera och vara välskött behövs arbetsinsatser utöver vad vi uträttar tillsammans på städdagarna. Allt det där du kanske inte tänker på men ändå uppskattar kan du tacka arbetsgrupperna för! Kom med du också och bidra med några timmar då och då för vår gemensamma trevnad! 

Skicka ett mail till info@soderbrunn.se om du vill ingå i en arbetsgrupp. 

Faddergruppen fungerar somett stöd för nya kolonister. De medverkar vid kontraktsskrivning och vid ett första välkomstmöte i november eller december samt med råd och stöd under den nya kolonistens första tid i föreningen.

Miljödiplomeringsgruppen arbetar med områdets miljöcertifiering.

Grönytegruppen klipper föreningens gemensamma gräsmattor och röjer sly.

Kompost- och Brännhögsgruppen ser till att spången ligger bra och att rätt saker ligger i Brännhögen. Här behövs fler hjälpande händer. 

 

Inspektionsgruppen ser till att vi håller vad vi avtalat och lovat göra i våra kontrakt. Genom att inspektera alla lotter varje försommar och sedan följa upp eventuella brister håller vi området välskött och fint. 

 

Intressegruppen håller informationsmöten för de som köar för att få en lott, leder visningar och fördelar lediga lotter, liksom administrerar den interna byteskön. 

 

Kretsloppsgruppen har till uppgift att hela säsongen sköta de s k Pactodassen på B-sidan och se till att det finns torvströ och toapapper.  De ber alla kolonister att använda sitt ”guldvatten” som gödsel för att dassen, där allt komposteras naturligt, inte ska svämma över. 

 

Kursgruppen anordnar och informerar om kurser eller föreläsningar inom områden som intresserar kolonister.  

 

Kvalstergruppen granskar svartvinbärsbuskar så att smittade buskar upptäcks och tas bort för att förhindra att smittan förs vidare till andra. 

 

Släntgruppen rensar, vattnar och tar hand om bi- och fjärilslänten, även kallad ”Majas slänt”, liksom planteringarna runt Kärnhuset och det s.k. Telefonhuset intill.  

 

Trivselgruppen ansvarar för inköp, tillagning och servering av mat och dryck och förbrukningsartiklar vid städdagar, på årsmöten och sommarmöten, Valborg och andra festliga gemensamma evenemang. 

 

Underhållsgruppen, även kallad Dikesgruppen ansvarar för skötsel av föreningens byggnader, spänger, dikesbrädor m m. 

 

Utvecklingsgruppen ansvarar för framtida utveckling och att levandegöra vår historia i samarbete med styrelsen.  

 

Värderingsgruppen värderar uppsagda lotter inför byten enligt fastlagd rutin. 

 

Bigruppen samlar de som är intresserade av biodling.