Söderbrunn förr

 sc000fe491

 
sc000fc9c201  

Söderbrunn är Stockholms äldsta koloniområde som fortfarande är i bruk. I augusti 2015 firade föreningen 110-årsjubileum med en stor fest. Här är en film från jubileumsfesten. Till skillnad från många andra koloniområden finns det enbart s k odlingslotter. Området ligger inom Ekoparken, världens första nationalstadspark, där det finns en unik blandning av natur och kultur.

År 1904 fick Anna Lindhagen staden att upplåta mark och därmed var koloniverksamheten på gång i Stockholm. Det första området anlades vid Värtan – det finns inte längre kvar – och 1905 kom Söderbrunn med 15 lotter på norra sidan av Björnnäsvägen.

Anna Lindhagen var drivande när det gäller att anlägga koloniområden i Sverige. Hon hade inspirerats av koloniträdgårdar i Tyskland och England och tog med sig idéerna därifrån. 1906 bildades Stockholms koloniträdgårdar och Anna Lindhagen blev den första ordföranden. Läs mer om Anna Lindhagen och den första kolonirörelsen här. 

Söderbrunn har klarat sig undan expropriering och bebyggelse under mer än 100 år. Området var kunglig jaktmark och namnet kommer från den gård som låg vid Albano. Där fanns också en vaktstuga som bevakade den kungliga jaktmarken, som då var omgiven av staket. Vägen som går genom området, Björnnäsvägen är mycket gammal och hette tidigare Uggel Vägen.

A- och B-sidan var från början två olika områden med olika förvaltare, men 1928 slogs de ihop och kolonisterna bildade en förening. Men inte förrän 1950 fick föreningen arrendera hela området direkt av Djurgårdsförvaltningen och 1951 kunde föreningen träffa ett 10-årigt avtal med förvaltningen. Kolonisterna förde också en lång kamp för att få vattenledning till området. Det dröjde ända till 1931 och innan dess fick man hämta vatten i två brunnar.En orsak var att marken inte ägdes av Stockholms stad.

Under de 110 år som gått har Söderbrunns koloniområde vuxit från 15 lotter 1905 till drygt 200 år 2015. Också markytan har ökat successivt, bland annat tack vare att SJ:s mark längs Värtabanan övergick till föreningen.

Under kristider var koloniområdena viktiga för folkförsöjningen. Föreningen Koloniträdgårdar i Stockholm gick ut med slogans under första världskriget för att stimulera den egna odlingen:

sc0010145c01 sc0010145c

1942 kunde ett stort område i anslutning till nuvarande B-området användas för potatisodling. Både kolonister och utomstående använde området.

Källa: Söderbrunns koloniområde 90 år 1995. Söderbrunns Koloniförening 1995