Kompostering

Tips om kompostering

Bli självförsörjande på den näring som dina växter behöver. Läs här!

Bästa växtnäringen är gratis!
Den bästa växtnäringen är urin. Om man ska rangordna naturgödsel efter innehåll av växtnäring kommer urin först, därefter gräsklipp, hönsgödsel, kogödsel, hästgödsel, hushållskompost, trädgårdskompost, lövkompost, torv och sist halm.
Urin har ungefär samma sammansättning som flytande gödsel för krukväxter. Man kissar för ungefär 20-30 kronor varje gång. Det enda man behöver göra är att späda urinen, eftersom den innehåller klor som kan ”bränna” i högre koncentrationer. Man späder med vatten och sprider jämnt med strilkanna.

                               Korta fakta om urin som växtnäring

  1. Urin från exempelvis människor innehåller i stort sett samma växtnäringsämnen         som våra ofta använda gödselmedel.

  2. Urin innehåller normalt omkring 5 g kväve, 1 g fosfor och drygt 2 g kalium per liter, d v s växtnäringen förekommer i låg koncentration.

  3. De olika växtnäringsämnena förekommer i lättlösliga former som därför lätt kan tas upp av växterna, de är alltså snabbverkande.

  4. Näringsämnena är också lättrörliga i jorden och späds ut vid vattning.

  5. Kompostmaterial har vanligen ett underskott på kväve i förhållande till innehållet av fosfor och kalium. Kombinerad urin och kompost är oöverträffat!

  6. Enklaste sättet att ta vara på urin är att kissa i en plastdunk eller i en potta och direkt använda urinen, helst utspädd med 1:10 – 1:15 vatten så vattnar man växterna samtidigt.

Håkan Jönsson, professor i miljöteknik vid SLU: Gödsling med urin ger ofta två till tre gånger högre skörd jämfört med ogödslat, men kan ibland ge upp till sju gånger högre. Var och en med trädgård eller odlingslott kan skapa sitt eget kretslopp i vardagen.
Kompost och urin kompletterar varandra på ett utmärkt sätt. Kompost är ett jordförbättringsmedel, rikt på fosfor och kalium och urin är ett kväverikt gödselmedel. Kompost för ett mer långsamt verkande näringsförråd och urin för snabbverkande näring.