Om odling

Vad är jord?
Som odlare tänker man på jorden som det översta skiktet som går att odla i. Det är en blandning av mineraler, avlagringar, organiskt material och mycket annat.
Odlaren och trädgårdsboksförfattaren Lena Israelsson definierar riktig  jord som det som finns naturligt i skogen och på marken. Den innehåller mineraler och är så stabil att den fungerar för odling år efter år till skillnad från den vanliga köpejorden som mest innehåller torv och saknar mineraler.  I värsta fall är plantjorden som säljs i säckar så tät att det uppstår syrebrist. Om man ska odla i den måste den blandas med minst hälften egen jord och kompost.

Här är några tips från erfarna odlare

 • Täck jorden
 • Mata jorden med organiskt material
 • Gräv så lite som möjligt
 • Växelbruk

Gör en egen jord!
Det finns stora fördelar med att göra sin egen jord: Det är ingen risk för bekämpningsmedel, det blir färre transporter, du sparar pengar och du bidrar inte till brytning av torv.

Stockholms Koloniträdgårdar har på sin hemsida en rad praktiska råd hur man gör sin egen jord genom att göra egen flytande näring, att täckodla och att kompostera.

Lena Israelsson menar att som odlare har man en uppgift i att bygga en friskare jord genom att mata jorden med kompost, gräsklipp, guldvatten eller gödsel. Här är Lena Israelssons tips för hur man gör sin egen jord.

Biologisk mångfald
Som odlare kan man aktivt bidra till biologisk mångfald. Här är fem enkla tips från en mycket intressant och tankeväckande artikel som publicerats på forskning.se av forskaren Anna Persson, Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds Universitet. Hon säger att 90 av alla vildfä blomväxter behöver insektuhjälp för pollinering.

 1. Rensa inte bort allt ogräs
 2. Välj gamla mormorsväxter
 3. Låt gräsklipparen vila
 4. Planera för lång blomning
 5. Hjälp småfåglar och vildbin lite extra

Läs hela artikeln här! 

Organisk-ekologisk odling
FOBO – Förbundet Organisk-Biologisk Odling är en förening för ekologi, trädgård och odling med miljövänliga och naturnära metoder. Läs mer om FOBO
FOBO har bl a gett ut en skrift om täckodling, biokol m m – Fördjupning i organisk-biologisk odling. Där kan man få många praktiska tips om täckodling och hur man framställer egen biokol. Börje Remstam, som höll föredrag om täckodling och biokol i föreningen den 5 mars 2018, skriver om sin trädgård där han aldrig gräver. Maskarna gör jobbet! Han täckodlar med löv och halm och tillför egen biokol.

Börjes odlingsfilosofi kan sammanfattas så här:

 • Den som använder täckodling och urin behöver inte köpa gödsel.
 • Man ska inte vara rädd för att använda löv i trädgården. De ger mat till maskarna.
 • Man behöver inte gräva eller kalka.
 • Täckodlad mark behöver sällan vattnas.
 • Den som har direktkompostering på marken behöver ingen trädgårdskompost.
 • En täckodlad mark är mindre känslig för sjukdomar.
 • Experimentera själv!

Frågor om trädgård och odling
Koloniträdgårdsförbundet svarar på frågor om trädgård. Frågorna skickas till:
Koloniträdgården, Åsögatan 149, 116 32, Stockholm eller till
Solveig Sidblad på samma adress;
E-post. kansli@koloni.org eller kolonitradgarden@koloni.org
FOR (Fritidsodlarnas Riksförbund) svarar året om på frågor om trädgård och odling. E-post: radgivning@for.se eller 018-15 26 00
Läs referatet från Lena Israelssons föredrag vid årsmötet 2016. Här finns mängder av praktiska tips om odling!

Bekämpningsmedel i gödselprodukter
Under 2021 upptäcktes gifter i flera olika gödselprodukter och också i halm och hö. Många kolonister drabbades av missbildade växter och dålig skörd. Vid analyser visade det sig att det fanns rester av klopyralid och aminopyralid. Stockholms koloniträdgårdar följer frågan aktivt. Läs mer om Bekämpningsmedel i gödselprodukter. 

Lena Israelsson har lagt ett stort arbete på att kartläggande giftiga bekämpningsmedlen. Här är hennes blogg om alternativ jord och näring

Plantval
Elitplantstationen (EPS) vid Alnarp tar fram odlingsvärda plantor som passar svenskt klimat och är sortäkta och friska. Innan du köper ett fruktträd eller en buske – se alltid efter i deras sortimentslista så att du får en sort som passar i din lott!