Miljö

Söderbrunns Miljögrupp har tagit fram ett underlag om  miljöarbetet på Söderbrunn. Det kan laddas ner som pdf här:   Miljöarbete på Söderbrunn

Odla på Söderbrunn
Våra odlingar är inte bara till nytta och nöje för oss som odlare, de är dessutom ett viktigt bidrag till ökad biologisk mångfald i staden.

Att odla berikar vår närmiljö, hjälper våra viktiga insekter att överleva och ger förutsättningar för människor, djur och växter att existera. Genom att vi arbetar för en bättre miljö och värnar naturens kretslopp berättigar vi även vår existens som koloniförening och ger starka argument för att långsiktigt få fortsätta driva vår förening. Vi är stolta över att ingå i Nationalstadsparken, den viktiga gröna korridoren med den rika biologiska mångfalden från Sörentorp och Ulriksdal till Djurgården och Fjäderholmarna.

Vi vill här tipsa om några saker som bidrar till en bättre miljö för både människor, växter och djur samtidigt som det hjälper dig att få bästa resultatet av din odling.

Det är enkelt att odla med hänsyn till miljön!

Kompostera
Om du komposterar trädgårdsavfall på den egna lotten skapar du din egen bästa jordförbättring. För att kompostera trädgårdsavfall krävs ingen avancerad behållare, en hög på marken duger bra. Om du vill ha en behållare finns det olika typer att köpa, om du inte bygger en själv. Du kan även använda trädgårdsavfallet till marktäckning eller gräva ner det för djupkompostering.

Kompostering av matavfall kräver en sluten kompost och anmälan till miljöförvaltningen. För bokashikompostering behövs inget tillstånd.

Här kan du läsa mer om kompostering! 

Gödsla
Använd miljögodkänt gödsel, till exempel naturgödsel från ko, häst eller höns. Ett annat sätt att tillföra näring och struktur till jorden är att grön-gödsla, det vill säga att odla en gröda för att sedan vända ned den i jorden. Ofta används olika arter av klöver, lusern och honungsört.

Men varning för gödselprodukter som har upptäckts innehålla bekämpningsmedlet pyralid. Här är en bra översikt över var man kan hitta pyralidfri jord och näring i Lena Israelssons blogg.

Två effektiva, billiga och lättillgängliga gödsel du kan göra själv är ”guldvatten” och nässelvatten.

Skydda växterna
Rensa bort ogräs för hand innan det hinner växa till sig. Ett alternativ om man har stora problem med ogräs är att täcka med markduk. Skadedjurs-bekämpning får endast utföras med miljövänliga medel. Mot insekts-angrepp kan man spruta med såpvatten eller spruta vanligt vatten med en kraftig stråle.

Använd miljömärkta produkter
Använd produkter som är miljömärkta med till exempel KRAV, Bra Miljöval, Svanen eller EU- blomman. I föreningshuset använder vi miljö-märkta produkter till disk och rengöring. Tänk även på att bygga och måla med miljövänliga material och färger.

Elda och grilla
Det är inte tillåtet att elda inom området, förutom när den gemensamma brännhögen eldas. Om du grillar, tänk på risken för spridning av eld.

Vi använder miljövänliga alternativ vid grillning, som till exempel skorstenständare och tändvätska och grillkol som är miljömärkta.

Hantera avfall
På den gemensamma brännhögen lägger vi endast trä som inte är målat eller impregnerat samt grenar som är grövre än 10 cm i diameter. Övrigt trämaterial bortforslas i container på städdagen, och grenar flisas på hösten.

I våra gemensamma soptunnor får endast brännbart avfall slängas. Miljöfarligt avfall måste man själv ta till en återvinningscentral.

Vattna
Vatten är en begränsad resurs, och det är viktigt att vi vattnar klokt. Vattna helst på morgonen när jorden är sval. Vattna ordentligt i stället för ofta och lite, så att rötterna inte behöver söka sig uppåt mot ytan. Ytliga rötter gör att växterna blir känsliga för uttorkning. Mitt på dagen är avdunstningen maximal, vilket innebär att mycket av vattnet försvinner utan att komma växterna till nytta. Näst bäst är att vattna på kvällen, men om det är kallare ute kan detta leda till olika svampangrepp. Dessutom är sniglar kvällsaktiva och trivs när det är fuktigt.

Spara gärna regnvatten i tunnor och tappa upp i kannor som värms i solen.

Vi avråder från att använda vattenspridare. Med vattenspridare försvinner mycket av vattnet i luften och når aldrig rötterna. Punktvattna hellre med kanna eller slang försett med duschmunstycke. Det är mycket olämpligt att använda vattenspridare mellan klockan 12 och 15, eftersom sådan vattning till största delen är utan verkan samt slöseri med vårt gemensamma dricksvatten. Slang och spridare får inte lämnas på utan tillsyn.

Lästips
Läs om Koloniträdgårdsförbundets miljöarbete.
Odlingstips Lätt om odling.
Här är Stockholms koloniträdgårdars miljöpolicy.