Miljödiplomering

Vad är miljödiplomering?

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är image_67529473-1.jpg

Att aktivt arbeta för och värna om en bra miljö är en viktig del i koloni­rörelsens verksamhet.

Miljö­­diplomer­ing är en metod utarbetad av Koloniträdgårdsförbundet för miljöarbetet i koloniföreningar. Under diplomeringsprocessen utvecklar medlemmarna sina kunskaper och stärker samarbetet inom föreningen och med andra koloniträdgårdsföreningar.

Koloni­trädgårds­föreningar kan vara föredömen i miljöarbetet i sina kommuner och stadsdelar, med sina engagerade och kunniga medlemmar och en verksamhet som är hållbar och positiv för miljön. Miljödiplomeringen kan på så vis främja den enskilda föreningens relationer med omgivande samhälle.

För dig som vill läsa mer finns utförlig beskrivning på Koloniträdgårdsförbundets webbsida.

Koloniföreningen Söderbrunn är för närvarande diplomerade på bronsnivå och uppfyller därmed redan flera av kriterierna för miljödiplomering. Arbetet fortsätter för att nå nästa nivå på silver inom två till tre år. I korthet omfattar miljödiplomeringsarbetet nedan områden.

Organisation
Föreningen ska ha studieorganisatör, odlingsrådgivare, miljöansvarig och mentorsystem (i vår förening kallar vi det faddersystem). Gemensamma inköp ska göras av ekologiska produkter. Föreningen ska ha bytes- och återvinningsverksamhet samt organisera frö- och plantbyten.

Jord och odling
Gröngödsling, växtföljd och täckodling ska tillämpas i så stor utsträckning som möjligt. Vi ska vårda, bevara och sprida kunskap om gamla kulturväxter samt informera medlemmarna om fördelarna med E-plantor och certifierat utsäde. Medlemmarna ska erbjudas att låna utrustning för pH-mätare, och föreningen ska ge möjlighet till flisning.

Biologisk mångfald
Föreningen ska ha en äng som slås med lie. Fågelholkar, fågelbad och faunadepåer ska finnas på området. En strategi ska finnas mot invasiva främmande växtarter.

Vatten
Föreningen ska ha förbud mot vattenspridare. Regnvatten och gråvatten ska tas tillvara och användas för bevattning av odlingarna.

Energi, material, avfall
Föreningen ska genomföra energisparande åtgärder och ha ett elavtal med miljöinriktning. Medlemmarna ska använda byggmaterial och färg med låg miljöpåverkan. Vi ska ha eldningsförbud, och inte använda engångsmaterial om det inte är komposterbart.

Transporter
Föreningens och medlemmarnas maskiner ska vara hand- eller eldrivna eller ha miljögodkända bränslen. Vi ska erbjuda delningstjänst för maskiner, verktyg och redskap samt när det är möjligt göra gemensamma inköp och transporter. Vi ska ha en medveten containerpolicy med målet att återvinna på området och kompostera på lotterna.

Vi arbetar vidare för att komma i mål på alla punkter.