Länkar

Odlarföreningar
Fritidsodlarnas Riksorganisation (FOR) har 20 medlemsorganisationer med inriktning mot fritidsodling med totalt 75 000 medlemmar. På föreningens webbsida www.for.se finns mycket information om odling. Här kan man läsa om invasiva växter, snigelbekämpning och mycket annat. FOR har också trädgårdsrådgivare som man kan maila eller ringa.

Koloniträdgårdsförbundet
Koloniträdgårdsförbundet är en del av FOR och vänder sig i första hand till landets koloniföreningar men också till enskilda kolonister.  Förbundet ger ut tidningen Koloniträdgården och faktabladen Lätt om odling som kan laddas ner från förbundets hemsida. 2021 fyller Koloniträdgårdsförbundet 100 år och firar det bland annat med en serie webbinarier. Information om webbinarierna finns här.

Riksförbundet Svensk Trädgård
Svensk Trädgård (www.tradgard.org) är en mötesplats för trädgårdsintresserade och trädgårdskultur. Förbundet sprider kunskap om miljövänlig odling och driver konsumentfrågor för trädgårdsodlare. I förbundets kunskapsbank finns artiklar, faktablad och mycket annat om trädgård. Några exempel på faktablad:  Spanska skogssnigeln, Skadedjur på fruktträd, Locka trädgårdens flygande vänner, Tusen droppar – om vatten i trädgården.  Svensk Trädgård har också rådgivare.

Stockholms Koloniträdgårdar
Stockholms Koloniträdgårdar är en regional förening för ett 70-tal föreningar i Stockholmsområdet. Föreningen är medlem Koloniträdgårdsförbundet. Föreningen ordnar kurser för koloniföreningarnas medlemmar i samarbete med Studiefrämjandet.

Rikare trädgård – FOR
Rikare trädgård är en samlingsplats på nätet mellan Fritidsodlingens RiksorganisationSveriges Entomologiska FöreningBiologiska Mångfaldens Dag-initiativetNatursidan.seOdlings-TVStudiefrämjandet och Wild About Gardens.

Syftet är att verka för biologisk mångfald och att inspirera odlare att ta hänsyn till inhemska växter och djur. Här finns allt från hur man anlägger en damm, till balkongodling, fåglar och tips om miljövänlig  jord. På hemsidan kan man också hitta webbinarier om hur man samlar och odlar vilda växter, anlägger en äng och mycket annat.

Efter 2022 kommer FOR (Fritidsodlarnas Riksförbund) att driva samlingsplatsen vidare. På FOR:s hemsida finns en mängd praktiska tips. Här är ett exempel: Spansk skogssnigel – levnadsvanor och bekämpningsalternativ. FOR har också en slutrapport om skador på växter som har orsakats av kemiska ogräsmedel.

Övriga föreningar och intresseorganisationer
Föreningen Sesam
Föreningen Sesam är en ideell förening som verkar för att bevara den mångfald som finns bland köksträdgårdens och åkerns växter genom att medlemmarna fröodlar. Föreningen sprider kunskap om fröodling genom kurser och föredrag, i egen regi eller tillsammans med friluftsmuséer, föreningar och andra institutioner. Som medlem kan man också få råd och tips av åldermännen och andra medlemmar, via Sesambladet eller mejlkontakter.

Föreningen Permakultur i Sverige
Föreningen vill visa hur permakulturdesign används i praktiken. På föreningens webbsida kan man hitta beskrivning av lokala projekt i Sverige och i andra länder.

Förbundet för Ekoparken
Förbundet för Ekoparken bildades 1992 och är en paraplyorganisation med 48 medverkande föreningar. Förbundet bildades för att motverka det stora exploateringshot som fanns och fortfarande finns mot områdets natur- och kulturvärden.http://www.ekoparken.org

Föreningen Haga-Brunnsvikens Vänner
Haga-Brunnsvikens Vänner värnar om natur och miljö runt Brunnsviken, ordnar föredrag, utflykter och andra arrangemang.
http://www.haga-brunnsviken.org/index.phpföreningen 

Bloggar m m om odling och trädgård
Farbror Grön – Johannes Wätterbäck och Theres Lundén. Här finns massor med praktiska tips om odling, mat mm. Farbror Grön finns också på Facebook och man kan prenumerera på hans inlägg.  Länk med information om Farbror Grön

Odla.nu
På den kommersiella trädgårdssidan Odla.nu finns under sidan Inspiration tips om trädgård och inspiration till odlande.  Du kan också prenumerera gratis på nyhetsbrevet.

Sara Bäckmo, Skillnadens trädgård. Hon skriver bland annat om odling året runt. Trädgårdsblogg om odling, mat m m.

Gröna rader drivs av Lotta Flodén, som är journalist med trädgård som specialområde. Här finns mängder av praktiska tips och information om odling. Det finns hela tidskriftsartiklar om olika ämnen och bland annat kan man läsa fyra av Nils Åkerstedt trädgårdsböcker gratis.

Victoria Skoglund, VD på Zetas handelsträdgård ger tips om odling på handelsträdgårdens webbsida. Hon har också en podd om odling tillsammans med Jenny Strömstedt som heter RödavitaRosen. 

Bondjäntan,
Johanna Gilljam, hade tidigare en egen trädgårdsblogg men har nu sin blogg i tidningen Land, där hon skriver om odling av nyttoväxter och mat. http://bondjantan.blogspot.se/

Skogsträdgårdsbloggen
drivs av Philipp Weiss i Stjärnsund i Dalarna.  Han har specialiserat sig på bl a odling av fleråriga nyttoväxter i kallt klimat.  https://skogsträdgården.stjärnsund.nu/

På Facebook finns det många grupper om odling och trädgård. Några exempel är Kolonist Stockholm, Farbror Gröns trädgårdsland, Odlaren Lena Israelsson, Fråga Om Trädgård, Allt om Trädgård, Stadsodling i Sverige, Gödsel & täckodling och många andra.