Söderbrunn har blivit miljödiplomerat!

 

Vad innebär det? 

Med miljödiplomet visar vi att vi: 

  • utnyttjar resurser effektivt och minimerar användningen av ändliga resurser
  • motverkar spridningen av miljöskadliga ämnen
  • värnar om naturens mångfald och kretslopp
  • tar ansvar för kommande generationers odlare

Läs mer om Söderbrunns miljöpolicy här.