Påminnelse! Höststäddag på söndag!

Söndagen den 18 oktober kl 10-12.30 (med avbockning 9.45) är det höststäddag.
Trivselgruppen bjuder på wraps efter städningen.  
Medlemmar över 70 år befrias från städplikten i år. 

Två containrar för blandat avfall finns på plats. 
Komposterbart material läggs som vanligt i komposten.
Brännhögen flisas före städdagen.