Alla inlägg av Karnhuset

Kolonisternas hus rustas upp

Stockholms Koloniträdgårdar äger ett hus, Kolonisternas Hus, vid Hornsbergs strand. Huset håller på att rustas upp och en möteslokal på bottenvåningen kan nu lånas gratis av koloniföreningar för möten.

Huset har en lång och brokig historia som brovaktarstuga vid en träbro som gick över Karlbergskanalen, men också som bostadshus. Stockholms Koloniträdgårdar hyr av Stockholms stad och huset är K-märkt. I området finns också Lilla Hornsberg som disponeras av De litterära sällskapens samarbetsnämnd och koloniföreningen Karlbergs-Bro.

Läs mer om Kolonisternas Hus.

Glöm inte glöggminglet på söndag!

För er som har anmält er: Föreningens kursgrupp hälsar välkommen med marschaller och glögg i Kärnhuset kl 14.00. Lars Ring berättar och visar bilder om vinterns blommor snödroppar och julrosor.

Läs om snödroppar i Snödroppar – en galantofil kärlekshistoria. Där får läsaren följa snödroppens resa och plats i historien och träffa flera galantofiler (från snödroppens latinska namn, Galanthus). Författare är Gunnel Carlson, Sveriges främsta trädgårdsprofil med årtionden inom TV och media och Elisabeth Gunnarsson Svalin, skribent och författare till ett flertal böcker om odling och trädgård. Gunnel och Elisabeth delar en passion för engelska trädgårdar och gör alltid minst en trädgårdsresa tillsammans till Storbritannien om året, helst med inslag av snödroppsstudier.

Söderbrunns granne Campus Albano flyttar in

Nu pågår inflyttning för fullt i koloniområdets stora granne Campus Albano. Projekteringen och bygget har pågått sedan slutet av 1990-talet och nu är flera hus i funktion.
Området bygger samman Stockholms universitet, KTH och Karolinska institutet med Nationalstadsparken. Ambitionen har därför varit att utforma utemiljöerna så att de stärker spridningsvägarna för växter och djur med bland annat sedumklädda tak, träd och stora ytor med växter.
I området finns det ett 1000-talet forskar- och studentrum, flera institutioner och många arbets- och studieplatser. Först på plats var Pressbyrån och restaurangen Proviant men efter hand öppnas fler publika platser utmed Albanovägen som sträcker sig igenom hela området ovanför den överbyggda Värtabanan.