Om koloniföreningen Söderbrunn

Söderbrunn 110år 041

Söderbrunn är Stockholms äldsta koloniområde, som fortfarande är i bruk.  Det anlades redan 1905. I augusti 2015 firade föreningen 110-årsjubileum med en stor fest. Här är en film från jubileumsfesten.
Till skillnad från många andra koloniområden finns det enbart s k odlingslotter med små bodar. Området ligger vid Björnnäsvägen på Norra Djurgården, nära Albano. Koloniföreningen arrenderar marken av Kungl. Djurgårdsförvaltningen.

Styrelse
Söderbrunns koloniförening har en styrelse som har hand om den löpande förvaltningen. I styrelsen ingår följande personer:
Ordförande Michele Micheletti
Ledamöter:
Kassör Fotini Makrigianni B 122
Lotta Sandström                                      
Hans Adving
Suppleanter:
Karin Garmer
Bisse Rosander
Marco Lehtojoki
Alejandro Muñoz Retamal
Anders Johansson
Revisorer:
Sonja Björkén
Anna Carlsson
Revisorssuppleant:
Hanna Svanerud
Valberedning:
Kajsa Larsson
Leif Hasselgren
Ann Kristin Biel

Kontaktuppgifter
Allmänna föreningsfrågor, styrelsekontakt m.m.: info@soderbrunn.se
Medlemsfrågor som t ex byte av adress, mailadress, namn eller säga upp lott: medlem@soderbrunn.se
Om du vill bli kolonist eller byta lott: intresselista@soderbrunn.se
Om du vill bygga eller bygga om: bygga@soderbrunn.se
Frågor om kurser, anmälningar m.m: kurser@soderbrunn.se
Frågor om eller synpunkter på inspektioner: inspektioner@soderbrunn.se
Bokning av föreningshuset: bokning@soderbrunn.se
Information till webbsidan: webmaster@soderbrunn.se

Föreningens postadress
Koloniföreningen Söderbrunn
c/o Makrigianni
Zinkens väg 37
117 41 Stockholm 

Föreningens leveransadress
Björnnäsvägen 36-39,
115 42 Stockholm

Facebook
Föreningen har en grupp på Facebook som heter Söderbrunns koloniförening

Webbredaktör
Birgitta Modigh, webmaster@soderbrunn.se

Föreningens stadgar, ordningsregler och bygg-/och rivningsregler
Stadgar Söderbrunn   Ordningsregler Bygg- och rivningsregler

Söderbrunns koloniförening är medlem i Svenska Koloniträdgårdsförbundet