Städdag och sommarmöte

Den 15 juni så har Söderbrunn både städdag och senare det traditionella sommarmötet.

Städdagen börjar med inprickning 09:45, fortsätter med arbete till 12:30 och sedan avprickning.

Är du osäker på om din lott har städplikt eller andra frågor om städdagarna, så finns det information här.

Sommarmötet i vår fejade och skinande förening börjar klockan 14:00 vid Kärnhuset. Till sommarmötet serveras kaffe och kaka, ta med egen kopp till mötet.

Dagordning sommarmöte 15-jun-2024

1) Mötets öppnande

2) Ekonomi

3) Info kompost

4) Revisorssuppleant

5) Arrende

6) Inventering av insekter

7) Frågor

8) Mötets avslutas

Lördagsfika med plant- och fröbyte 

Skänk bort eller byt om du har plantor 
och frön över.
Ta med din egen kaffekorg!
När:  Lördag 25 maj  kl 15-16
Var:  Äppelträdgården på B-sidan
          (vid regn i Kärnhuset)

Sommarens övriga Lördagsfika i Äppelträdgården:
29/6, 27/7, 31/8 och 21/9/Lördagsfikagruppen

Inventering av naturvärden på Söderbrunn

Under sommaren så kommer det att göras en inventering av Söderbrunns naturvärden med inriktning på fladdermöss och insekter. Det är en fördjupad studie och en del i den undersökning som har gjorts från Ålkistan till Tekniska Högskolan. Det är en del i utredningen om Roslagsbanans nya dragning. 

Det innebär att de kommer att röra sig personer på området för att vittja de fällor som placerats ut. En del av fällorna kommer, efter tillåtelse av lottinnehavaren såklart, placeras på lotterna. Om någon rör sig på din grannes lott, så kan det alltså vara en av de som jobbar med inventeringen. 

Läs här om planerna för Roslagsbanan.

Koloniträdgårdarnas odlingshistoria

Måndag den 20 maj kl 18-20 i Kärnhuset

Föreläsning av Maria Flinck, konstvetare, etnolog och trädgårdsantikvarie. Författare till böcker om trädgårdars odling och kulturhistoriska värde. 

Koloniföreningen bjuder på kaffe/te. Ta med egen mugg och något att äta.

Anmälan senast den 17 maj till: https://simplesignup.se/event/213829

Kursgruppen

Här finns en presentation av Maria Flinck (Månadens medlem i Minerva

Foto: Jerry Almberg

Dags för Vårstäddagen!

Söndagen den 14 april är det dags för Vårstäddagen!

Vi träffas från klockan 09.45, för avprickning, vid Kärnhuset. Klockan 10 börjar vi med att städa undan de härjningar som vintern lämnade, sätta ut soptunnor, grindar och möbler samt göra fint för sommarens ankomst. 

Vi jobbar fram till 12.30 och prickar sedan av oss igen. 

Efter arbetspasset äter vi den sedvanliga ärtsoppan, så glöm inte att ta med tallrik för soppa och kaffemugg! 

Det kommer att finnas containers under städdagen. Företaget som vi hyr containern av tillåter INTE att man slänger impregnerat virke, farligt avfall (färg, oljor, ljuskällor), sten, tegel, betong, jord, kakel eller gips. Transport till återvinningen av impregnerat virke m m måste man hantera själv. 

Alla lotter har städplikt 2 ggr/år, valfritt vilka städdagar. Befriade från städplikt är medlem som är född 1949 eller tidigare. OBS har du medlem 2/medodlare som är yngre – har lotten städplikt.

Det finns fyra bänksskåp i kärnhuset som efter renoveringen av Kärnhuset nu har blivit över. Föreningen ser gärna att någon återanvänder dessa. De kommer att ställas i rutan för återbruk vid A-grinden, väl bekomme! 

Välkomna! Styrelsen

Växtskydd!

Onsdagen den 17 april kl 18-20 är du välkommen till…

Föredrag om växtskydd – mot sjukdomar, skadedjur och annat som kan drabba grödorna. Lär dig upptäcka och förhindra angrepp.

Lyssna på Ulf Nilsson, hortonom hos Koloniträdgårdsförbundet och trädgårdsrådgivare hos Fritidsodlingens Riksförbund (FOR).
Vi bjuder på kaffe/te, ta med egen mugg och något att äta.

Anmälan senast 13 april till: https://simplesignup.se/event/213827

Tänk på att kontakta kurser@soderbrunn.se eller 076-567 87 08 om du anmält dig men inte kan delta – annars debiteras du 200 kr enligt styrelsebeslut.


Välkommen!
/Kursgruppen

Dags att bygga en holk åt småfåglarna!

Bygg en fågelholk med Arne Frinndal!

Lördag den 24 februari kl 13-15 i och utanför Kärnhuset

Det finns kostnadsfritt virke till 10 holkar. Tag gärna med eget spillvirke, såg, skruvmejsel, hammare, spik och skruv.

Vi bjuder på kaffe. Ta med egen mugg och något att äta.

Begränsat antal deltagare – först till kvar gäller.
Anmälan senast den 20 februari till https://simplesignup.se/event/213817

Välkommen!
Kursgruppen