Om koloniföreningen Söderbrunn

Söderbrunn 110år 041

Söderbrunn är Stockholms äldsta koloniområde, som fortfarande är i bruk.  Det anlades redan 1905. 
Till skillnad från många andra koloniområden finns det enbart s k odlingslotter med små bodar. Området ligger vid Björnnäsvägen på Norra Djurgården, nära Albano. Koloniföreningen arrenderar marken av Kungl. Djurgårdsförvaltningen. Läs mer om områdets historia. 

Styrelse
Söderbrunns koloniförening har en styrelse som har hand om den löpande förvaltningen. I styrelsen ingår följande personer:
Ordförande Michele Micheletti B66
Ledamöter:
Kassör Fotini Makrigianni B122
Lena Rignell B116
Lotta Sandström B 20/21                                       
Suppleanter:
Karin Garmer B18 
Bisse Rosander A02
Anders Johansson A51
Revisorer:
Sonja Björkén B94
Anna Carlsson B59
Revisorssuppleant:
Hanna Svanerud B78
Valberedning:
Kajsa Larsson A18
Leif Hasselgren A31
Ann-Christin Biel B08

Odlingsrådgivare
Serio Vergara B119
Laila Vold B13

Föreningens arbetsgrupper

Kontaktuppgifter
Allmänna föreningsfrågor, styrelsekontakt m.m: info@soderbrunn.se
Medlemsfrågor som t ex byte av adress, mailadress, namn eller säga upp lott: medlem@soderbrunn.se
Om du vill bli kolonist eller byta lott: intresselista@soderbrunn.se
Om du vill bygga, bygga om eller anmäla fel i området : bygga@soderbrunn.se
Frågor om kurser, anmälningar m.m: kurser@soderbrunn.se
Frågor om eller synpunkter på inspektioner: inspektioner@soderbrunn.se
Bokning av föreningshuset: bokning@soderbrunn.se
Information till webbsidan: webmaster@soderbrunn.se

Föreningens postadress
Koloniföreningen Söderbrunn
c/o Rignell
Sveavägen 127
113 49 Stockholm 

Föreningens leveransadress
Björnnäsvägen 36-39,
115 42 Stockholm

Facebook
Föreningen har en grupp på Facebook som heter Söderbrunns koloniförening

Webbredaktör
Birgitta Modigh, webmaster@soderbrunn.se

Föreningens stadgar och ordningsregler 
Stadgar Söderbrunn   Ordningsregler 

Söderbrunns koloniförening är medlem i Svenska Koloniträdgårdsförbundet