Om koloniföreningen Söderbrunn

Söderbrunn 110år 041

Söderbrunn är Stockholms äldsta koloniområde, som fortfarande är i bruk.  Det anlades redan 1905. I augusti 2015 firade föreningen 110-årsjubileum med en stor fest. Här är en film från jubileumsfesten.
Till skillnad från många andra koloniområden finns det enbart s k odlingslotter med små bodar. Området ligger vid Björnnäsvägen på Norra Djurgården, nära Albano. Koloniföreningen arrenderar marken av Kungl. Djurgårdsförvaltningen.

Styrelse
Söderbrunns koloniförening har en styrelse som har hand om den löpande förvaltningen. I styrelsen ingår följande personer:
Ordförande Hanna Svanerud B 78
Ledamöter:
Kassör Fotini Makrigianni B 122
Lena Rignell B 116
Rolf Rudin B 45a
Leif Wall B94, sekreterare
Suppleanter:
Birgitta Modigh B 86
Jimmy Andersson B120
Hans Adving A 41
Revisorer:
Anna Carlsson B 59
Sonja Björkén B 67
Revisorssuppleant:
Ann-Christin Biel B 08
Valberedning:
Yolande Knobel A 46/50, sammankallande
Anders Johansson A 51
Ida Kajsa Larsson A 18

Kontaktuppgifter
Allmänna föreningsfrågor, styrelsekontakt m.m.: info@soderbrunn.se
Medlemsfrågor som t ex byte av adress, mailadress, namn eller säga upp lott: medlem@soderbrunn.se
Om du vill bli kolonist eller byta lott: intresselista@soderbrunn.se
Om du vill bygga eller bygga om: bygga@soderbrunn.se
Frågor om kurser, anmälningar m.m: kurser@soderbrunn.se
Frågor om eller synpunkter på inspektioner: inspektioner@soderbrunn.se
Bokning av föreningshuset: bokning@soderbrunn.se
Information till webbsidan: webmaster@soderbrunn.se

Föreningens postadress
Koloniföreningen Söderbrunn
c/o Makrigianni
Zinkens väg 37
117 41 Stockholm 

Föreningens leveransadress
Björnnäsvägen 36-39,
115 42 Stockholm

Facebook
Föreningen har en grupp på Facebook som heter Söderbrunns koloniförening

Webbredaktör
Birgitta Modigh, webmaster@soderbrunn.se

Föreningens stadgar och ordningsregler
Stadgar Söderbrunn   Ordningsregler

Söderbrunns koloniförening är medlem i Svenska Koloniträdgårdsförbundet