Alla inlägg av Karnhuset

Livet i jorden – föreläsning 27 januari

– Hur ska vi hantera jorden för att växterna ska trivas?
– Vad är mykhorriza? 
Det här och mycket annat kommer Emma Jansson att föreläsa om i Gårdshuset Ekobyn måndagen den 27 januari kl 19.00.
nätverket Odlingsföreningar Söder och Sydost om Söder arrangerar. 

Plats: Gårdshuset Ekobyn, Understensvägen 113, Björkhagen. T-bana Björkhagen eller Kärrtorp.
Anmälan: Senast 23 januari till kjell.eklind@studieframjandet.se
Kostnad: 100 kr

Påminnelse – kurser!


Beskärning av fruktträd. Kurs med Annica Larsdotter lördagen den  5 oktober  kl 10-14. 
Anmälan senast 28/9 till kurser@soderbrunn.se
 
Biologisk mångfald                                                               
”Kolonilotter är städernas lungor”, din lott är fylld av ett rikt växt- och djurliv, en biologisk mångfald, som är livsnödvändig för alla invånare.
Föreläsning av Kjell Eklind i Kärnhuset 8 oktober kl 18-20.
Välkommen! Anmälan senast 6/10 till kurser@soderbrunn.se

Parkeringstillstånd

Hösten är här och det är dags att planera för 2020.
Vill du ha ett parkeringstillstånd? Det finns ett fåtal lediga. Priset för nästa år kommer att vara detsamma som i år, dvs 500 kr. Vi får lika många tillstånd som vi haft i år.

Om du är intresserad av parkeringstillstånd ska du senast 21 oktober skicka ett mail till parkering@soderbrunn.se
Detaljerad information om betalning och distribution av tillstånden skickas ut i slutet av oktober.
Anders Johansson A51 sköter parkeringstillstånden.

Städdag den 20 oktober

Välkommen till höstens ordinarie städdag söndagen den 20 oktober  kl 10.00-12.30! 

Avprickning kl 9.45, Därefter uppdelning i arbetsgrupper.
Det kommer att finnas två containers för sorterbart = blandat avfall
t ex trä, metall, plast och glas. Man får inte kasta miljöfarligt avfall, mat- och hushållsavfall, vätskor, sten, betong, tegel. Ej heller trädgårdsavfall, som hör hemma på komposten.                                                                                            
Efter avslutat städpass serveras sedvanligt ärtsoppa med punsch och smörgås samt kaffe. Ta med egen kåsa/sopptallrik och kaffemugg.