Miljöenkäten

Tack alla som svarade på Miljödiplomeringsgruppens enkät! Glädjande nog fick vi en del frågor samt önskemål om kurser och workshops. Här kommer svaren:

Växtföljd innebär att du byter odlingsplats för dina grönsaker år från år – helst så att det är minst fyra år innan du odlar dem på samma plats igen. Läs mer på Svensk Trädgårds hemsida, som tydligt berättar om principerna. Så funkar växelbruk och växtföljd – Riksförbundet Svensk Trädgård (svensktradgard.se)

Sara Bäckmo följer i princip reglerna, men lite friare. Läs vad hon skriver i frågan 5 grönsaker som styr min växtföljd – Sara Bäckmo (sarabackmo.se)

E-planta – vad betyder det? Var köper man dem?

E-planta är en kvalitetsmärkning för svenskodlade buskar och träd utvalda för svenskt klimat. Även virusfria (=certifierade) fruktträd och bärväxter säljs under denna beteckning.

Väljer du E-märkta växter får du friska, pålitliga och odlingsvärda plantor som klarar vårt ofta tuffa svenska klimat år efter år.

Här hittar du återförsäljare Alla växter (minegentradgard.se)

Läs mer om e-plantor Startsida (eplanta.com)

Önskemål om kurser

Kursgruppen hälsar att kurs/workshop i kompostering och trädbeskärning kommer till hösten. När alla detaljer är klara kommer inbjudan skickas ut. De arbetar också på att hitta föreläsare, till hösten, som kan tala om täckodling och hur man gör sin egen jord.

Övriga önskemål som Kursgruppen tar med sig till nästa år är:

Hur vi kan bli bättre på miljö och biologisk mångfald

Egna fröer

Sjukdomar o skadedjur

Olika växters näringsbehov, framförallt grönsaker. 

Hur jag kan optimera min grönsaksodling

Vattna klokt

Kärsbekämpning

Ogräshantering

Perenner och delning av dem