Sommarmöte och extra städdag

Lördagen den 17 juni är det extra städdag med start 9.45. Sommarmötet börjar kl 14.00. För mer information se mailutskicket.

OBS! Tänk på att spara på vattnet – och använd inte vattenspridare!