Kategoriarkiv: Miljö

Bortslösad näring för växterna!

Nu har vi fått ihop ett gäng som sköter det s k Pacto-dasset på B-området från april till oktober: Karin, Britt, Maria, Susanne, Louise och Birgitta. Och vi märker tyvärr att det fortfarande är mycket urin som hamnar där. Det innebär att det går åt mer torvströ, dasset kan i värsta fall svämma över och påsarna av majsstärkelse (som dessutom är mycket dyra) måste bytas oftare.

Så nu vädjar vi till dig som använder dassen vid B-området att hellre använda urin i lotten. Urin blandat med nio delar vatten är den allra bästa näringen i kolonilotten. Och den är gratis. Läs mer om detta och om Guldkannan Tova här! 

De två övriga dasset – på A-sidan och C-sidan (längst ner i B-området) är traditionella komposteringsdass och alltså inte lika känsliga. Men med mycket urin så blir komposten lätt för blöt och man måste lägga i mycket torv för att det ska fungera. 

Miljödiplomering – nu har du chans att få reda på mer!

Hej kolonister i Söderbrunn!
Söderbrunns Koloniförening har sedan ett år tillbaka en kursgrupp som ansvarar för att ordna kurser föredrag mm i ämnen relevanta för koloniträdgårdsarbete. Gruppen består för närvarande av Karin Garmer B18, Anna Grenlöv-Hinds  B97 och Fotini Makrigianni B 122. En av gruppens huvuduppgift är att starta arbetet med miljödiplomeringen vilket beslutades våren 2016. Under 2017 kommer vi att ha en studiecirkel i miljödiplomering. Vi kommer att träffas circa 7 ggr och första träffen är måndag 6 februari. Mer information kommer till de som anmäler sig till studiecirkeln.  Du som är intresserad  anmäler dig per mail till kurser@soderbrunn.se
OBS! Först till kvarn, max 12 deltagare. 

Rapport från Sommarmötet den 9 juni

I anslutning till det extra årsmötet hade föreningen ett sommarmöte där flera aktuella frågor behandlades:
Musteriutrustning – frågan utreds vidare
Bislänt – Michelle Micheletti är sammankallande i den grupp som gör i ordning bislänten (bakom brännhögen). Fler personer kan anmäla sig till gruppen.
Inspektion – inspektionerna kommer att göras följande vecka.
Kursverksamhet – En ny kursgrupp har bildats med Karin Garmer som sammankallande. Information om kurser kommer.
Odlingsrådgivare – Föreningens odlingsrådgivare är sedan tidigare Sergio Vergara. Ny rådgivare är Laila Wold B13. Hon efterlyser intresserade som vill vara med i en rådgivningsgrupp.
Miljödiplomering – Lena Rignell informerade om att arbetet att miljödiplomera koloniföreningen har påbörjats.
Facebook – Det finns en öppen facebookgrupp Söderbrunns koloniförening som alla kan medverka i.
Varmvattenberedare –  En varmvattenberedare kommer att installeras i Kärnhuset.
Sopbehållarna – Behållarna är enbart till för brännbara hushållssopor.
Silvermyran – Bengt Lindell fick en Silvermyra för att han har skött flagghissningen under många år.
Bin och biodling – Josefina Oddsberg från Bee Urban höll ett intressant föredrag om bins och humlors liv.