Obrunnen gödsel – gratis!

Obrunnen gödsel, hämta gratis!
Åsa Fagerström på hästgård i Koltorp på Lidingö (vid Ekholmsnäsvägen nära Mosstorp) erbjuder oss att hämta säckar med obrunnen gödsel.
Se karta var gödselsäckarna ligger. Det är bara att hämta.