Kjell Eklind . Om biologisk mångfald den 8 oktober

Tisdag den 8 oktober kl 18.00 berättar Kjell Eklind om Biologisk mångfald – vilka växter som lockar pollinerarna, hur man hjälper till att rädda bin m m. 

Anmälan senast den 4 oktober till kurser@soderbrunn.se

Kaffe med tilltugg serveras för 10 kr.