Efterlysning!

Efterlyses:
Fler som vill delta i kursgruppen? Kontaktperson är Karin Garmer B18.
Personer som är intresserade av att vara med i en rådgivningsgrupp för odling. Anmälan till Laila Wold B13.