Sommarvandring, JAS-beskärning, Äpplets dag…

Bergianska trädgården har ett brett och varierat utbud av utställningar och programdagar, visningar och specialvisningar. Inte bara under sommarhalvåret utan även under höst, vinter och vår.
För oss är det kanske särskilt intressant med programmet om JAS-beskärning torsdagen den 14 september kl 13.00.  Läs mer!