Biodling, busk- och fruktträdsvård

Söndag den 1 oktober kl. 11:00–ca 15.00 har odlingsnätverket Söder om Söder en föreläsning om Biodling, busk- och fruktträdsvård på Enskede Gårds Koloniförening (T-bana Enskede Gård, gå genom parken). Tag gärna med grensax, såg, sekatör och eget fika. Avgift 100 kr. 
Anmälan senast den 27 september till kjell.eklind@studiefrämjandet.se