En trädgård utan grävning och ogräs!

Börje Remstams föredrag i koloniföreningen kommer förhoppningsvis att resultera i fina lotter så småningom. Hans odlingsfilosofi går ut på att odla jord. Och då är maskarna den bästa hjälpen. Och då ska man inte störa dem genom att gräva i jorden. Man ska tillföra växtmaterial som löv, halm, gräsklipp, kompost eller växtrester som maskarna kan arbeta med. 
Ska man tillföra ytterligare näring kan man göra det med biokol, som gör jorden lucker.  Han gör sin egen biokol som han laddar med urin eller nässelvatten. Man kan också tillföra stenmjöl, som man kan få gratis från stenkrossar. Stenmjölet innehåller de mineraler som växterna behöver. De verkar långsamt och ska tillföras ytligt tillsammans med kompost och vatten. En hink per år räcker till 10 kvm.  
Läs mer om organisk-ekologisk odling och Börjes odlingsfilosofi