Våren är här! Städdag den 15 april!

Den 15 april har Söderbrunn vårens första städdag.

Vi städar mellan 10.00 och 12.30. Därefter äter vi lunch tillsammans i Kärnhuset. Ta helst egen mugg och eget glas (helst inte engångsplast!) med dig, eftersom vi vill sluta använda engångsartiklar.   

Tider
9.40-9.55: Avprickning vid Kärnhuset
10.00: Information och indelning i städgrupper
12.30: Dubbelavprickning. Du återkopplar till arbetsledningen efter genomfört städpass.
12.30- : Lunch tillsammans