Gratis gödsel vid Villa Ugglebo

Välkomna att själva hämta gödsel, utan kostnad, ur containern som står utanför Villa Ugglebo, Lilla Skuggans väg. Ta med säckar och skyffel!
Frågor? Ring Agneta 0729 128798.