Den biologiska mångfaldens dag den 22 maj

Biologisk mångfald – en överlevnadsfråga
Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på planeten. Fungerande ekosystem ger ökat skydd till skördar, pollinering av växter, mat från haven och bidrar till ett stabilt klimat. Men vår överlevnad är hotad när allt fler arter börjar försvinna. Artförlusten är en av vår tids stora ödesfrågor. Därför måste våra politiker agera nu. Det är dags att välja naturen!