Välkommen till extra städdag den 16 juni

Tider
09.40 Avprickning 
10.00 Fördelas arbetsuppgifteroch städdagens arbete börjar.
12.30 Föreningen bjuder på förtäringi Kärnhuset.

Vi är tacksamma om du tar med dig egen mugg/eget glas (helst inte engångsplast!), eftersom vi vill sluta använda engångsartiklar. 
En av dagens arbetsuppgifter blir att rensa flerårigt ogräs från bi- och fjärilsslänten. Ta gärna med dig en packe dagstidningar,som vi kan täcka de mest besvärliga ogräsen med.
Vi kommer inte ha container/big bags för avfall denna städdag.

Väl mött på städdagen hälsar
Styrelsen för koloniföreningen Söderbrunn

Enligt våra stadgar är du som medlem skyldig att delta i arbetsuppgifter som är gemensamma för föreningens medlemmar. Det betyder två städdagar per kalenderår. Det utgår avgift om du inte deltar. Undantagna är medlemmar är över 75 år.