Extra städdag den 24 augusti!

Välkommen till extra städdag den 24 augusti
Vi samlas vid kärnhuset kl 9.45 för avprickning och indelning i arbetsgrupper. Arbetspasset avslutas kl 12.30 då du ”checkar ut” hos din arbetsledare.

Medlem ska delta i två städdagar per år, annars utgår avgift.
Medlemmar, som fyllt 75 år är befriade från städplikt – men är mycket välkomna att delta ändå.

Tag gärna med egen picnic!

Grus
Grus, främst till de stora gångarna, kommer vid att finnas vid B-grindarna.
Från kl 13 får kolonister ta grus till mindre gångar.

Container
Det finns ingen container vid denna städdag.

Upphämtning av miljöfarligt avfall
Mobila Miljöstationen kommer till Söderbrunn kl 15.15-16.00.
Lämna gamla färgburkar, ev kemikalier och små elavfall!

Väl mött på städdagen önskar styrelsen