Redskapsboden i C-området rivs

Nu är snart den fallfärdiga boden i C-området riven för att ge plats åt en ny och bättre bod.