”Grodmannen” kommer till Söderbrunn på söndag kl 10-12

– Vad är en herpetolog?
– Finns det vattensalamandrar i Stockholm?
– Hur får man biologisk mångfald med hjälp av små vattensamlingar? 

”Grodmannen” Vide Ohlin, som har anlagt närmare 40 små dammar i Stockholmsområdet, svarar på detta och mycket annat när han håller en workshop för oss kolonister. 
Vi får också lära oss hur man anlägger en liten damm på enklast möjliga sätt. 

Anmäl dig senast den 10 maj! 
https://simplesignup.se/event/192362
 

Välkommen!
/Kursgruppen