Sommarmöte lördagen den 11 juni kl 14.00

Vi samlas vid Kärnhuset för sedvanligt försommarmöte.

Trivselgruppen bjuder på kaffe och bakelse.

Ta med egen kaffekopp och gärna stol

Styrelsen berättar om vad som händer och planeras 

På detta möte vill vi informera om olika arbetsgrupper, och vikten/behovet av att vara medlen av – minst – en.

Styrelsen vill också gärna utse en person som är ansvarig för A-, B- och C-bodarna. Materialansvar, underhåll, koll.

Välkomna alla! 

Glad sommar önskar styrelsen.