Nya rutiner för sortering av trädgårdsavfall

Som ’digare meddelats på sommarmötet har det ske; vissa förändringar avseende hantering av trädgårdsavfall från lo;erna.
Bakgrunden ’ll de;a är en önskan a; förenkla inför flisning och minska arbete under städdagar med a; sortera och hantera avfall som hamnat på gemensam plats.

Vi vill i och med de;a slå e; slag för a; varje kolonist tar större ansvar gällande sortering och hantering av si; avfall.

Uppe vid den s.k brännhögen finns sedan i våras nya skyltar som anger vad som får läggas var. Det finns numera 4 olika kategorier trädgårdsavfall, som ska sorteras och fördelas ’ll respek’ve anvisad plats.

Flisbart material

• Grenar (upp ’ll 10 cm i diameter) från träd och vedartade delar av buskar. Gör en extra insats och såga/klipp större grenar ’ll mindre, framförallt då de är förgrenade och yviga.

Icke flisbart / tjockare grenar o stammar

• Tjockare grenar från träd ( >10 cm i diameter, dessa går nämligen ej in i flismaskinen)

Icke flisbart / taggigt material

• Grenar från t.ex rosbuskar, hallon/vinbär etc. vilka är taggiga, och som inte passar i komposten. De;a material kommer a; eldas fortsä;ningsvis. Vi vill i enlighet med miljöarbetet i föreningen minimera eldning.

Komposterbart material

• Övrigt växtavfall såsom nedklippta icke vedartade grenar, perenner, löv etc. (Vår gemensamma kompost är ’ll för de;a, men observera a; vi välkomnar kompostering på egen lo; i mån av möjlighet)

VÄNLIGEN RESPEKTERA dessa nya regler och gör en extra ansträngning a; sortera ert avfall i enlighet med ovan nämnda kategorier. Om vi får in t.ex gamla perenner och annat komposterbart i fel hög, så försvåras framförallt flisningen, då det tar flera ’mmar a; sortera ut sånt som aldrig borde ha hamnat i högen för flisbart.

OBSERVERA ATT INGET SÅGAT VIRKE (varken oimpregnerat eller impregnerat) LÄNGRE FÅR LÄGGAS UPPE PÅ AVFALLS/KOMPOST-OMRÅDET ! DeMa gäller såväl byggmaterialrester som gamla pallkragar etc.
Sådant avfall transporteras bort av varje kolonist, eller sparas på loMen Ull nästkommande städdag med container.