Gödselbeställning

Vi beställer brunnen gödsel från en hästgård i Brottby. Gödseln är ogräsfri, eftersom den har lagrats i container. Den är uppblandad med torv och välbrunnen. Gödseln levereras i svarta plastsäckar om 50 liter och kostar 60 kr/säck.
OBS! Av miljöhänsyn ska man återanvända eller återvinna säckarna.

Debatten om ogräsmedel innehållande pyralid, som uppstod 2020, pågår ännu. Djuren, som äter besprutat foder, blir inte sjuka men mycket små mängder pyralid i gödseln kan skada känsliga grödor. Några koloniträdgårdsföreningar, som köpt hästgödsel söder om Stockholm, har drabbats av pyralidskador och fått t ex missbildade tomater och bönor. Se Lena Israelssons blogg www.odlamat.com

Man kan tyvärr inte få garanti mot pyralid. Men vi har inte sett några pyralidskador i våra trädgårdsland.

Tiimo erbjuder gödsel även år.
Leveransdatum lördag 15 april kl 10 och kl 12. 
Gödseln lastas av vid övre B-grinden kl 10 och nedre B-grinden kl 12.

Alla säckar ska hämtas på leveranstiderna. Vi ansvarar inte för säckar, som inte hämtats.

Beställ senast den 5 april genom detta webbformulär https://form.jotform.com/230541824556052

Betalning i förväg mellan 2 april och 5 april med swish (skriv lottnr och namn) 
Kontant betalning endast efter överenskommelse.

OBSERVERA
A-sidans kolonister
 swishar till 070-269 63 92 (Eva Pestmalis)
B-sidans kolonister swishar till 070-425 49 01 (Kerstin Lindbom) 

Det behövs några frivilliga kolonister för att lämna ut gödsel.  
Anmäl er gärna till godsel@soderbrunn.se

/Gödselgruppen
2023-03-25