Städdagen

Städdagen är söndagen den 16 april. Avprickning vid Kärnhuset 9.45. Städning 10-12.30. Detta år kommer vi att kräva avprickning också efter genomförd arbetsdag, före ärtsoppan och punschen.

Om tjälen släpper kommer vattnet att vara påslaget.

På förekommen anledning: på våra städdagar arbetar vi med de gemensamma ytorna – ej med den egna lotten.