Styrelseförslag till årsmötet den 13 mars

Äpplen –frälsning eller förbannelse?

Styrelsen föreslår inköp av utrustning för äppelmustning.
En föreningsägd utrustning kan brukas av alla kolonister,  inte bara de med äppelträd. Förmodligen finns  kolonister som gärna delar med sig av sin skörd, som annars skulle bli fallfrukt.
Page2

Vad behövs?
Stor balja för att skölja äpplen
Fruktpress
Gryta för pastörisering
Ställning för ”bag-in-box”
Förbrukningsmaterial (exvisbag-in-box) står respektive mustaresjälv för
En arbetsgrupp  som sköter bokning och  igångsättning/instruktion
Priset ligger mellan  9000 och  15000 SEK beroende på  storlek, manuella, delvis  elektriska eller hydrauliska modeller.