Aktuellt från styrelsen

Inför nästa verksamhetsår 2017 är det flera projekt som diskuteras:

  • Undersöka möjligheten till reducerad bygglovsplikt för bodar.
  • Komplettering av planteringar – Kärnhuset samt intilliggande område.
  • Upprustning/plantering/planering av C-bodsområdet, f d lottytor bakom bodarna inkl. Skolträdgården.
  • Plantering av klätterväxter på områdesstaket/utvalda bodar.
  • Odlingslådor till intressekön.
  • Trekanten intill parkeringen – utökning av koloniområdet?
  • Målning av bodar på B-sidan samt byte av ruttet virke på ”Snickarboden”.
  • Tegelpannorna på ”Telefonboden”.
  • Namngivning av gångarna. Eventuellt en tävling för medlemmarna.