Kurs i trädgårdsdesign

Det finns eventuellt några platser kvar på följande kurs:

Inbjudan till grundkurs i trädgårdsdesign – Att planera en trädgård
StockholmsRosen inbjuder till grundkurs i trädgårdsdesign, fem tisdagar med start den 17 januari 2017. Kursen består av föreläsningar och grupparbeten med fiktiva trädgårdar. Deltagarna får lära sig att bygga upp en trädgård med olika funktioner, rumsindelning, val av växter och material, för att sedan kunna tillämpas det på den egna trädgården i form av idéer och förändringsprojekt.
Kursen hålls i Studiefrämjandes lokaler på Norrtullsgatan i Stockholm.
Kursdatum: tisdagar 17 jan, 31 jan, 14 feb, 28 feb och 14 mars. Tid: 18.00 – 20.30.
Kursavgiften är 1.100 kronor för medlemmar i Svenska Rosensällskapet och 1.500 kronor för icke medlemmar (i priset ingår macka och fika). Max. antalet deltagare är 20 personer.
Detaljerat kursinnehåll sänds till alla deltagare efter anmälan.
Frågor kring själva innehållet i kuren kan skickas till maria.preiholt@ownit.name
Bindande anmälan: senast 15 december 2016 till stockholmsrosen@svenskros.se . Ange namn, adress och tel.nr.
Betalning: Kursavgiften 1.100 kr resp. 1.500 kr betalas senast den 3 januari 2017 till StockholmsRosens plusgiro 42 76 20-0, ange ”Kurs” och deltagarnas namn.
Inbjudan till denna kurs skickas ut via mail och annonseras i nr 4 av Rosenbladet som
utkommer i slutet av november. Medlemmar i StockholmsRosen har företräde till kursen i
turordning efter anmälningsdag.
Med vänlig hälsning
StockholmsRosen