Bortslösad näring för växterna!

Nu har vi fått ihop ett gäng som sköter det s k Pacto-dasset på B-området från april till oktober: Karin, Britt, Maria, Susanne, Louise och Birgitta. Och vi märker tyvärr att det fortfarande är mycket urin som hamnar där. Det innebär att det går åt mer torvströ, dasset kan i värsta fall svämma över och påsarna av majsstärkelse (som dessutom är mycket dyra) måste bytas oftare.

Så nu vädjar vi till dig som använder dassen vid B-området att hellre använda urin i lotten. Urin blandat med nio delar vatten är den allra bästa näringen i kolonilotten. Och den är gratis. Läs mer om detta och om Guldkannan Tova här! 

De två övriga dasset – på A-sidan och C-sidan (längst ner i B-området) är traditionella komposteringsdass och alltså inte lika känsliga. Men med mycket urin så blir komposten lätt för blöt och man måste lägga i mycket torv för att det ska fungera.