Kolonilivet nu och då – i Eriksdalslunden

Den 24 augusti 2014 öppnade utställningen Kolonilivet nu och då i Tobaksladan, den röda ladan i Tobakshagen intill lotterna 83-85Utställningen som vänder sig till kolonisterna i Eriksdalslundens koloniförening och till en intresserad allmänhet har fokus på fyra delar:
•     Historisk tillbakablick för området södra Södermalm
•     Pionjärerna Anna Lindhagen och Anna Åbergsson
•     Eriksdalslundens koloniförening från starten 1906 fram till idag och vår framtid.
•     Tobaksodlingens historia på Södermalm.

Läs mer:  http://eriksdalslunden.se/museum-historia.html