Information om bygget i Albano

Här är information från Marianne, B4, som har sin lott nära den stora byggarbetsplatsen och som följer vad som händer där:
Tider för Stenknackning måndag, tisdag och torsdag mellan 15:00-19:00.

Läs mer om Sprängningsarbeten i Albano

http://www.su.se/medarbetare/r%C3%A5d-st%C3%B6d/lokaler/ny-ombyggnation/albano/spr%C3%A4ngningsarbeten-i-albano-1.324867

http://www.su.se/medarbetare/r%C3%A5d-st%C3%B6d/lokaler/ny-ombyggnation/albano

Text från Akademiska Hus hemsida

Under mars till oktober 2017 kommer NCC att utföra sprängningsarbeten för uppförandet av det nya universitetsområdet i Albano. Detaljerad information om när sprängningarna sker går även ut till institutioner/motsvarande som ligger i direkt anslutning till arbetet.

Att tänka på i samband med sprängning

  • Gå undan från fönster om du befinner dig i byggnad
  • Stanna där du är, om du står skyddat, tills klarsignal ges
  • Lyssna och följ de anvisningar som ges av flaggvakter på plats

Utförande vid sprängning

  • 30 min innan sprängning går sms ut till känsliga verksamheter inom området
  • Signal innan sprängning, flaggvakter går och ställer sig på sin post
  • Sprängaren inväntar klartecken från samtliga flaggvakter
  • Korta upprepande ljudsignaler
  • Sprängning sker
  • Slutsignal – lång ihållande signal

Vid frågor kontakta platsledningen:

        Esbjörn Lundmark, platschef, NCC 
        E-post: esbjorn.lundmark@ncc.se
        Telefon: 070-780 61 85

        Tomas Persson, projektledare, Akademiska hus
        E-post: tomas.persson@akademiskahus.se
        Telefon: 070-420 06 69

Rektorns bloggfilm om Albano!

http://www.su.se/medarbetare/r%C3%A5d-st%C3%B6d/lokaler/ny-ombyggnation/albano/se-rektors-bloggfilm-om-albano-1.336817