Kategoriarkiv: Albano

Söderbrunns granne Campus Albano flyttar in

Nu pågår inflyttning för fullt i koloniområdets stora granne Campus Albano. Projekteringen och bygget har pågått sedan slutet av 1990-talet och nu är flera hus i funktion.
Området bygger samman Stockholms universitet, KTH och Karolinska institutet med Nationalstadsparken. Ambitionen har därför varit att utforma utemiljöerna så att de stärker spridningsvägarna för växter och djur med bland annat sedumklädda tak, träd och stora ytor med växter.
I området finns det ett 1000-talet forskar- och studentrum, flera institutioner och många arbets- och studieplatser. Först på plats var Pressbyrån och restaurangen Proviant men efter hand öppnas fler publika platser utmed Albanovägen som sträcker sig igenom hela området ovanför den överbyggda Värtabanan. 

Avstängning av den provisoriska gång- och cykelvägen

Gång- och cykelvägen från Greta Arwidssons väg till Albanova kommer att vara avstängd 6/7-10/8.
Istället hänvisas till Drottning Kristinas väg. 
 
Det är alltså den tillfälliga vägen mellan G Arwidssons väg och byggnaden Albanova som stängs av. 
INTE Greta Arwidssons väg från bussen till oss.
 
Den avstängda gång/cykelvägen går utmed Roslagsbanan.

Information om bygget i Albano

Här är information från Marianne, B4, som har sin lott nära den stora byggarbetsplatsen och som följer vad som händer där:
Tider för Stenknackning måndag, tisdag och torsdag mellan 15:00-19:00.

Läs mer om Sprängningsarbeten i Albano

http://www.su.se/medarbetare/r%C3%A5d-st%C3%B6d/lokaler/ny-ombyggnation/albano/spr%C3%A4ngningsarbeten-i-albano-1.324867

http://www.su.se/medarbetare/r%C3%A5d-st%C3%B6d/lokaler/ny-ombyggnation/albano

Text från Akademiska Hus hemsida

Under mars till oktober 2017 kommer NCC att utföra sprängningsarbeten för uppförandet av det nya universitetsområdet i Albano. Detaljerad information om när sprängningarna sker går även ut till institutioner/motsvarande som ligger i direkt anslutning till arbetet.

Att tänka på i samband med sprängning

  • Gå undan från fönster om du befinner dig i byggnad
  • Stanna där du är, om du står skyddat, tills klarsignal ges
  • Lyssna och följ de anvisningar som ges av flaggvakter på plats

Utförande vid sprängning

  • 30 min innan sprängning går sms ut till känsliga verksamheter inom området
  • Signal innan sprängning, flaggvakter går och ställer sig på sin post
  • Sprängaren inväntar klartecken från samtliga flaggvakter
  • Korta upprepande ljudsignaler
  • Sprängning sker
  • Slutsignal – lång ihållande signal

Vid frågor kontakta platsledningen:

        Esbjörn Lundmark, platschef, NCC 
        E-post: esbjorn.lundmark@ncc.se
        Telefon: 070-780 61 85

        Tomas Persson, projektledare, Akademiska hus
        E-post: tomas.persson@akademiskahus.se
        Telefon: 070-420 06 69

Rektorns bloggfilm om Albano!

http://www.su.se/medarbetare/r%C3%A5d-st%C3%B6d/lokaler/ny-ombyggnation/albano/se-rektors-bloggfilm-om-albano-1.336817